Relacja Medexpressu Pierwsze Sympozjum Sekcji Urologii Robotowej PTU

PTU
10 stycznia 2020 roku odbyło się 1. Sympozjum Sekcji Urologii Robotowej PTU. Sympozjum poświęcone było problematyce zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych w trakcie radykalnej prostatektomii. Istotną częścią Sympozjum stanowiła Sesja Live Surgery, w czasie której – po raz pierwszy w Polsce – transmisja prowadzona była w technologii 3D. Dzięki temu uczestnicy Sympozjum mieli możliwość spojrzeć na przebieg operacji oczami operatora konsoli. Transmitowane operacje przebiegały w dwóch ośrodkach: polskim oraz niemieckim.
Wojciech Laska 2020-01-15 09:34

PDF

Zobacz także