Piotr Pisula nowym przewodniczącym Porozumienia Rezydentów OZZL

Piotr Pisula
Medexpress 2019-10-05 12:26

Jana Czarneckiego na stanowisku przewodniczącego PR OZZL zastąpił Piotr Pisula, lekarz w trakcie stażu podyplomowego, reprezentujący region wielkopolski OZZL.


Porozumienie Rezydentów OZZL jest społecznością lekarską zrzeszającą obecnie ponad 35’000 osób, w tym zarówno studentów, stażystów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak i specjalistów. Porozumienie Rezydentów OZZL natomiast jest ogólnopolską strukturą OZZL, powołaną przy Zarządzie Krajowym OZZL, jako reprezentantów młodych lekarzy.
Zadaniem PR OZZL jest m.in wypracowanie opinii, stanowisk, wniosków, propozycji, postulatów itp. odnoszących się do wszelkich problemów dotyczących lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne oraz lekarzy stażystów, w tym również do propozycji przedstawianych przez Rząd, Ministerstwo Zdrowia lub inne organizacje, stowarzyszenia (także naukowe) itp.

Źródło: PR OZZL

PDF

Zobacz także