Pokażmy naszą solidarność w Światowy Dzień Transplantacji

Medexpress

Opublikowano 26 pazdziernika 2018, 12:38

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 26 pazdziernika 2018, 12:38

Każdy z nas może być potrzebującym biorcą lub pomocnym dawcą, dlatego w tym szczególnym dniu chcemy zachęcić do okazania swojego wparcia poprzez zmianę zdjęcia profilowego w mediach społecznościowych przy użyciu nakładki „Solidarnie dla transplantacji”.

Głównym celem startującej kampanii jest zwiększenie dostępności leczenia przeszczepami w Polsce i przybliżenie się do europejskich wskaźników w zakresie liczby dokonywanych transplantacji (średnia europejska to 21,5 dawcy na milion mieszkańców, w Polsce wskaźnik ten wyniósł 14,6 - dane za 2017 rok ).

By osiągnąć zamierzony efekt zaplanowano działania edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie społecznego poparcia dla transplantacji jako metody leczenia. Akcent stawiany jest właśnie na solidarność: „Leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów. Tak więc każdy z nas jest częścią tej metody - każdy z nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą” - powiedział Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Piątkowe aktywności w mediach społecznościowych inaugurują kampanię edukacyjno-informacyjną resortu zdrowia „Solidarnie dla transplantacji”, która kontynuuje i rozwija działania rozpoczęte w 2015 roku pod hasłem „Zgoda na życie”. Zaplanowane aktywności (m.in. kampania reklamowa w mass mediach, działania edukacyjne w szkołach, na uniwersytetach i w seminariach duchowych, spotkania ze specjalistami, wystawy, wydarzenia związane z „Biegiem po nowe życie”, współpraca z samorządami) będą realizowane przez najbliższe dwa lata, do końca 2020 roku.

Na stronie internetowej kampanii zgodanazycie.pl zamieszczono kluczowe informacje o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą (zarówno za życia jak i po śmierci), jakie są rodzaje przeszczepów, opisano proces oczekiwania na przeszczep i sytuację biorcy po przeszczepie, a także przybliżono historię polskiej medycyny transplantacyjnej. Na stronie można też znaleźć listę pomocnych placówek i instytucji oraz aktualności o wydarzeniach w ramach kampanii.

Jak zostać dawcą narządów, tkanek lub komórek do przeszczepienia?

Każdy może zostać dawcą narządów, tkanek lub komórek do przeszczepienia. W Polsce jest świadomość tego, że po śmierci można darować swoje narządy i tkanki innym, tj. osobom chorym, których narządy i tkanki nie działają. Zgodnie z prawem, mogą być one pobrane od każdego, kto nie sprzeciwił się temu za życia (nie złożył sprzeciwu pisemnie, ustnie lub poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów). Tak więc możesz zostać dawcą, jeżeli nie odmówisz.

Swoją pozytywną postawę wobec dawstwa możesz wyrazić aktywnie; wypełnij i miej przy sobie świadectwo woli oddania po śmierci części siebie dla ratowania innych oraz poinformuj o tym swoich bliskich. Dobrze, aby wiedzieli jakie w tej sprawie masz poglądy.

Przeszczepianie jest po prostu dobre, ratuje życie wielu chorym, a dawstwo nie przynosi dawcy szkody. Przeszczepów brakuje. W Polsce na różnego rodzaju przeszczepienie oczekuje w każdej chwili ponad 5.000 chorych (1.700 oczekuje na przeszczepienie narządu, 500 na przeszczepienie szpiku, 3.000 na przeszczepienie rogówki). Liczba wykonywanych rocznie przeszczepień, choć stale rośnie nie pokrywa takich potrzeb. Część chorych nie doczekuje przeszczepienia.

Po śmierci można oddać do przeszczepienia nie tylko narządy (serce, wątrobę, trzustkę, płuca, nerki, jelito) ale także rogówki i inne tkanki (skórę, kości, zastawki serca). Możesz uratować życie co najmniej sześciu chorym. Większość schorzeń własnych nie stanowi przeszkody dla dawstwa (przeszczepia się narządy od osób 80-letnich). To specjaliści transplantolodzy zadecydują, czy Twoje narządy będą bezpieczne dla biorców.

Co ważne: także za życia możesz ofiarować część siebie drugiemu człowiekowi! Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, możesz z zachowaniem pełnego własnego bezpieczeństwa zostać żywym dawcą nerki. Jeżeli ktoś z Twoich bliskich (krewny w linii prostej, rodzeństwo, małżonek) potrzebuje przeszczepu nerki, możesz mu ją ofiarować. Potrzebna jest zgoda Twoja i biorcy. Natomiast jeśli chcesz pomóc osobie spokrewnionej w dalszej linii lub przyjacielowi, to musisz wystąpić o zgodę sądu, co zapobiega ewentualnym nadużyciom.

Zanim zostaniesz żywym dawcą lekarze poinformują Cię o ewentualnym ryzyku, a także zrobią Ci wszystkie niezbędne, bardzo szczegółowe badania dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa biorcy. Zarówno Ty, jak i osoba przez Ciebie obdarowana, zostaniecie szczegółowo poinformowani przez lekarza o możliwych następstwach zabiegu.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

transplantacja / mz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31