Powstanie Mazowieckie Centrum Edukacji Medycznej

Medexpress

Opublikowano 18 kwietnia 2017, 13:41

Medexpress

Opublikowano 18 kwietnia 2017, 13:41

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego podjęli wspólną inicjatywę w zakresie kształcenia podyplomowego.

List intencyjny w tej sprawie podpisali rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert.

Działalność Mazowieckiego Centrum Edukacji Medycznej skupiać się będzie wokół podyplomowego kształcenia kadr medycznych, poprzez realizację kursów doskonalących. Wielkim atutem MCEM będzie znakomite zaplecze i unikatowa kadra naukowo-dydaktyczna, jaką od lat dysponują obie publiczne warszawskie uczelnie medyczne, zaś priorytetem zachowanie najwyższej jakości, fachowości i aktualności przekazywanej wiedzy medycznej.

Podpisanie dokumentu odbyło się 13 kwietnia br., w obecności prof. Barbary Górnickiej prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM, prof. Bolesława Samolińskiego dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM oraz dr. hab. Wojciecha Bika, prof. nadzw. w CMKP, zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prof. Wojciecha Zgliczyńskiego zastępcy Dyrektora ds. klinicznych CMKP i dr hab. Ewy Hennig prof. nadzw. w CMKP, kierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

WUM / kształcenie lekarzy / kształcenie podyplomowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31