Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Będzie więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla niepełnosprawnych pracowników?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 31 sierpnia 2022 13:48

Będzie więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla niepełnosprawnych pracowników? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

19 lipca 2022 r. Rada Ministrów rozpatrzyła pozytywnie przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej wniosek o przyjęcie przez Radę Ministrów do dalszych prac projektu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak wskazuje strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego celem projektu ustawy jest urealnienie wielkości dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W obecnym stanie prawnym ustawa przewiduje jedynie górną granicę wysokości dotacji z budżetu państwa „do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok”. Prowadzi to do niedoboru środków na realizację zadań ustawowych PFRON. PFRON tworzony jest z różnych źródeł. Niedostateczna wysokość dotacji budżetowej na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzi do ograniczenia działalności Funduszu w innych sferach. W szczególności PFRON zmuszony jest zmniejszać np. finansowanie wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Propozycja RDS proponuje wysokość dotacji „co najmniej 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok”, w celu ustabilizowania i urealnienia finansowania zadań PFRON.

Biorąc pod uwagę terminy wynikające z ustawy budżetowej oraz stan prac nad projektowaną ustawą i terminy wynikające z rozpoczynanego procesu legislacyjnego zasadnym wydaje się założenie wejścia w życie zmienionych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r. Ewentualna zmiana terminu wejścia w życie ustawy (z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.) zostanie ostatecznie ustalona w trakcie uzgodnień międzyresortowych.

Sposób zgłaszania uwag:

Uwagi należy złożyć lub przesłać na adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
lub na adres e-mail: [email protected].

Więcej: https://legislacja.gov.pl/projekt/12363600/katalog/12908558#12908558

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także