Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Praca: Wzrost dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 stycznia 2023 09:08

Praca: Wzrost dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – podpisana 23 stycznia 2023 r.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje zwiększenie wysokości kwot miesięcznego dofinansowania, jakie przysługuje pracodawcom do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych do wysokości:

– 2400 zł (obecnie 1950 zł) – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

– 1350 zł (obecnie 1200 zł) – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

– 500 zł (obecnie 450 zł) – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ponadto ustawa, zmienia wysokość dotacji celowej z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, ujętych w ewidencji zatrudnionych, na wysokość na poziomie 30% środków zaplanowanych dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na dany rok. W dotychczasowym stanie prawnym ustawa określała wysokość dotacji jako wartość do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. W wyniku nowelizacji wprowadzona została sztywna wysokość dotacji na poziomie 30% zaplanowanych na dany rok środków, od 1 stycznia 2023 r.

W ustawie wprowadzony został przepis przejściowy zapewniający wyrównanie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w odpowiedniej wysokości od 1 stycznia 2023 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 2 z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Źródło: Prezydent.pl