Prof. Marcin Czech o finansowaniu terapii genowych

Iwona Schymalla

Opublikowano 08 lutego 2021, 12:02

Iwona Schymalla

Opublikowano 08 lutego 2021, 12:02

  • Na finansowanie terapii genowych i komórkowych powinniśmy powinniśmy spojrzeć, ale do tego konieczna jest nowelizacja ustawy refundacyjnej, tak by decyzje obejmowały dłuższy horyzont czasowy.
  • Rozwiązaniem, które trochę wychodzi na przeciw tym nowoczesnym terapiom jest Fundusz Medyczny, w którym mamy i dodatkowe źródło finansowania, i dodatkowe, nieznane jeszcze kryteria oceny.
  • Mamy nadzieje, że merytoryczny wkład ze strony AOTMiT pozwoli wyselekcjonować te molekuły, które będą najbardziej przydatne dla pacjentów.
  • Jest jeszcze RDTL, który działa dla indywidualnego pacjenta - to mechanizm, który funkcjonuje w wielu krajach i wydaje się, że w tej chwili jest doskonalszy.
  • Mamy też normalne procedowanie decyzji refundacyjnych wraz z użyciem instrumentów dzielenia ryzyka. Powinno być więcej instrumentów opartych o efekty terapii, a nie tylko czysto finansowe.
  • AOTMiT jest bliska przyjęcia podejścia określanego mianem horizon screening, gdzie patrzy się, jakie molekuły są w rozwoju, i jakie znajdą się na rynku w najbliższym czasie, które staną się kandydatami, by stać się terapiami w tym terapiami genowymi.
  • Patrząc na przyszły rozwój, Agencja będzie w stanie rekomendować wcześniej molekuły, które są jeszcze w rozwoju i to jest rozwiązanie, które w wielu krajach Europy Zachodniej już funkcjonuje.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ustawa refundacyjna / Marcin Czech / terapie genowe / Fundusz Medyczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31