Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne - NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z 15 czerwca 2021 r.).
Medexpress 2021-06-18 09:36
Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne wprowadza następujące zmiany:
1) w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej, w tym obserwowanym spadkiem liczby hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 i związanym z tym wygaszaniem podmiotów wskazywanych dotychczas na III poziomie zabezpieczenia COVID-19 w załączniku nr 1c do zarządzenia utworzono nowy produkt rozliczeniowy: 5.53.01.0001535 Koszt pobytu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 dedykowany do rozliczania kosztów pobytu pacjentów leczonych uprzednio na III poziomie zabezpieczenia COVID-19, produkt możliwy jest do jednorazowego dosumowania w trakcie pobytu przy konieczności wskazania rozpoznania zasadniczego będącego powodem leczenia specjalistycznego u pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz sprawozdania rozpoznania współistniejącego U07.1;
2) rozszerzono zakresy, w których możliwe jest rozliczanie produktu 5.53.01.0000035 Implantacja portu naczyniowego o kardiologię i nefrologię; analogiczna zmianę wprowadzono w związku z tym w załączniku nr 1b w odniesieniu do produktów: 5.52.01.0000035 Implantacja portu naczyniowego z hospitalizacją oraz 5.52.01.0000036 Usunięcie portu naczyniowego z hospitalizacją;
3) zmodyfikowano załącznik nr 7 do zarządzenia, stanowiący wykaz badań genetycznych w chorobach nowotworowych;
4) w zakresie załączników nr 1b i 3b do zarządzenia wprowadzone zostały korekty o charakterze porządkowym.

Opinie i uwagi można składać do 24 czerwca 2021 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: szpital.dsoz@nfz.gov.pl.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także