Rak piersi bez chemioterapii?

Tomasz Kobosz

Opublikowano 06 czerwca 2018, 14:31

Thinkstock/GettyImages
Tomasz Kobosz

Opublikowano 06 czerwca 2018, 14:31

Badanie TAILORx objęło ponad 10 tys. kobiet z rakiem piersi zdiagnozowanym w latach 2006-2010. U 6711 z nich test genetyczny Oncotype DX Breast Cancer Assay (wykrywający mutacje 21 genów powiązanych z tym nowotworem) dał wynik pośredni (pomiędzy 11 a 25 pkt.).

Oncotype DX Breast Cancer Assay to dostępny od 2004 i obecnie najczęściej stosowany w USA test genetyczny, służący do ustalenia onkotypu guza, a co za tym idzie - optymalnego rodzaju terapii. Zwykle wykonuje się go na wczesnych etapach choroby. Wynik wyrażony jest w punktach - w skali od 0 do 100.

We wcześniejszych badaniach wykazano, że powyżej 25 pkt. leczenie chemioterapią jest zdecydowanie wskazane, a poniżej 11 – nie przyniesie żadnej poprawy.

Wątpliwości dotyczyły grupy z wynikiem pośrednim (11-15). Do tej pory u tych pacjentek najczęściej włączano chemioterapię. Wyniki badania TAILORx mogą to zmienić.

Uczestniczki z wynikiem 11-25 podzielono losowo na dwie podgrupy: w pierwszej zastosowano samą terapię hormonalną (np. takmoksyfen), w drugiej zaś leczenie hormonalne z chemioterapią

Kobiety monitorowano przez średnio dziewięć lat. Pod koniec tego okresu stwierdzono, że u 83,3% osób leczonych wyłącznie hormonalnie nie doszło do wznowy. W grupie, która otrzymywała zarówno leki hormonalne, jak i chemioterapię, wskaźnik ten wynosił 84,3% (różnica statystycznie nieistotna).

Jeszcze mniej różniły się od siebie wskaźniki przeżyć całkowitych w obu grupach: odpowiednio - 93,9% (tylko „chemia”) i 93,8% (obie terapie).

- Wygląda na to, że możemy oszczędzić wielu tysiącom kobiet toksycznej chemioterapii, która w ich przypadku nie przyniosłyby żadnych korzyści. To gruntownie zmienia standardy opieki nad pacjentkami z rakiem piersi - powiedziała dr Ingrid A. Mayer, współautorka pracy, którą opublikowało czasopismo „New England Journal of Medicine”

Rocznie w USA około 60 tys. kobiet z rakiem piersi otrzymuje 11-25 punktów w teście Oncotype DX.

- Wyniki wskazują, że teraz możemy zrezygnować z chemioterapii u około 70 proc. pacjentek, którym podaje się ją w o cechy kliniczne nowotworu – uważa dr Josepha A. Sparano z Montefiore Medical Center w Nowym Jorku, główny autor.

Specjalista zastrzega jednak, że i w tej grupie zdarzają się chore, u których chemioterapia może zadziałać korzystnie. Do tej pory nie wyjaśniono, dlaczego tak się dzieje.

Na świecie na raka piersi zapada każdego roku ok. 1,5 mln kobiet, a pół miliona umiera.

Źródło: „The New York Times”

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rak piersi / medycyna personalizowana / testy genetyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31