Rejestry efektywności terapeutycznej konieczne od zaraz

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 24 maja 2019, 15:02

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 24 maja 2019, 15:02

Oszczędzamy przy obejmowaniu refundacją sprawdzonych innowacyjnych cząsteczek ograniczając ich dostęp dla chorych. Oszczędzamy przy rekrutowaniu pacjentów do programów lekowych sztucznie ograniczając ich dostęp dla chorych. Marnotrawimy środki na różne nieskuteczne terapie. Marnotrawimy siły i środki na blokowanie terapii przynoszących oczekiwaną efektywność terapeutyczną.

EMA, URPL, podmiot odpowiedzialny informują o braku danych o skuteczności Tyverbu (lapatynibu) względem trastuzumabu, z których oba są stosowane w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy u kobiet po menopauzie z rakiem piersi HR+/HR2+ z przerzutami, u których nowotwór wykazuje ekspresję receptorów dla hormonów, leczonych wcześniej trastuzumabem i inhibitorem aromatazy.

Lapatynib podawany z inhibitorem aromatazy pacjentkom u których wystąpiła progresja choroby po wcześniejszej chemioterapii zawierającej trastuzumab i terapiach hormonalnych nie daje spodziewanych efektów.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Lapatynib / trastuzumab / zaawansowany rak piersi
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31