Blogosfera Medexpressu

Rejestry efektywności terapeutycznej konieczne od zaraz


Dr Leszek Borkowski 2019-05-24 15:02
Brak rejestrów powoduje, że leczymy i płacimy bez końca - zamiast sprawdzać, czy stosowanie danego produktu leczniczego ma sens.

Oszczędzamy przy obejmowaniu refundacją sprawdzonych innowacyjnych cząsteczek ograniczając ich dostęp dla chorych. Oszczędzamy przy rekrutowaniu pacjentów do programów lekowych sztucznie ograniczając ich dostęp dla chorych. Marnotrawimy środki na różne nieskuteczne terapie. Marnotrawimy siły i środki na blokowanie terapii przynoszących oczekiwaną efektywność terapeutyczną.

EMA, URPL, podmiot odpowiedzialny informują o braku danych o skuteczności Tyverbu (lapatynibu) względem trastuzumabu, z których oba są stosowane w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy u kobiet po menopauzie z rakiem piersi HR+/HR2+ z przerzutami, u których nowotwór wykazuje ekspresję receptorów dla hormonów, leczonych wcześniej trastuzumabem i inhibitorem aromatazy.

Lapatynib podawany z inhibitorem aromatazy pacjentkom u których wystąpiła progresja choroby po wcześniejszej chemioterapii zawierającej trastuzumab i terapiach hormonalnych nie daje spodziewanych efektów.

PDF

Zobacz także