RTR w sejmie

Medexpress

Opublikowano 23 kwietnia 2019, 13:15

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 23 kwietnia 2019, 13:15

W obradach mają wziąć udział Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii oraz Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

- Nasze Państwo powinno korzystać z tego koła zamachowego polskiej gospodarki, jakim jest przemysł farmaceutyczny. Musimy wspierać jego rozwój – mówi poseł Marcin Duszek, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

Jak to robią Hiszpanie?

Z opublikowanego w kwietniu br. raportu IQVIA pt. „Refundacyjny Tryb Rozwojowy. Rozwiązania europejskie i perspektywy dla Polski” wynika, że w UE można skutecznie wspierać rozwój rodzimego przemysłu farmaceutycznego. Przykładem może być Hiszpania, gdzie od momentu uruchomienia programu wsparcia pięciokrotnie zwiększył się eksport leków z tego kraju, a wysokość wydatków na badania i rozwój działających na tamtejszym rynku firm farmaceutycznych podwoiła się. Zdaniem autorów raportu, Polska powinna wykorzystać hiszpańskie doświadczenia, aby stać się ważnym graczem na europejskim rynku farmaceutycznym.

- Przemysł farmaceutyczny w Polsce nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału i ma ujemny bilans handlowy – mówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF. – Tymczasem krajowe firmy produkują leki generyczne, które odpowiadają zarówno na podstawowe potrzeby zdrowotne Europejczyków, jak i charakteryzują się nowoczesna formą podania czy też połączeniem kilku cząsteczek. Robimy też tzw. generyki ulepszone (z wartością dodaną) oraz leki trudne do wytworzenia. W produkcji tych ostatnich specjalizuje się niewielu producentów w Europie, więc przy odpowiedniej współpracy tych firm z Rządem nasz kraj mógłby stać się ich globalnym dostawcą – dodaje Barbara Misiewicz- Jagielak, wiceprezes PZPPF.

W Sejmie o RTR

Do tej pory nie stworzono w Polsce żadnych rozwiązań mających na celu wspieranie przemysłu farmaceutycznego. Tymczasem analizy ekonomiczne dowodzą, że wyczerpała się już możliwość wzrostu konkurencyjności krajowych firm w oparciu o niskie koszty pracy. Branża działa na zbyt niskich zyskach i jeśli nic się nie zmieni, zgodnie z analizami firmy Delab z Uniwersytetu Warszawskiego, krajowy przemysł farmaceutyczny będzie się w Polsce zwijał w ciągu najbliższych czterech-pięciu lat. Zwłaszcza, że fundamentalnym wyzwaniem staje się włączenie w nurt czwartej rewolucji przemysłowej i wprowadzanie rozwiązań służących do optymalnego wykorzystania kapitału intelektualnego drzemiącego w Polakach.

Dlatego branża zabiega o wprowadzenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego. Jego ideą jest, aby przy wydatkowaniu pieniędzy na refundację leków brać pod uwagę aktywność inwestycyjną ich producentów w Polsce i premiować tych, którzy u nas inwestują i produkują. Dzięki temu krajowe firmy mogłyby liczyć np. na przedłużenie decyzji refundacyjnych bez kolejnych negocjacji i zwolnienie z paybacku.

Czas nagli

- Ubiegłoroczne negocjacje cen leków utwierdziły nas w przekonaniu, że bez jasnych zapisów ustawowych dotyczących Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR) trudno będzie przekonać Komisję Ekonomiczną, aby oceniała i uwzględniała wpływ producentów na polską gospodarkę według jednoznacznych kryteriów. Aby umożliwić Komisji Ekonomicznej realizację obowiązujących już ustawowych zapisów o uwzględnieniu przy ustalaniu ceny leku działalności naukowo-badawczej i inwestycyjnej wnioskodawcy, należy zagwarantować obiektywne do tego narzędzie, jakim mógłby być RTR – mówi K. Kopeć, prezes PZPPF.

Wprowadzenie RTR zostało zapisane w przyjętej przez Rząd „Polityce Lekowej Państwa na lata 2018-2022” jako narzędzie realizacji jednego z celów wyznaczonych w tym dokumencie - rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego. – Mam nadzieję, że efektem prac parlamentarnego Zespołu będzie przyspieszenie prac nad wdrożeniem RTR – mówi B. Misiewicz-Jagielak, wiceprezes PZPPF.

Źródło: PZPPF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

PZPPF / RTR
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30