Krzysztof Bukiel:

Rząd do więzienia?

Dr Krzysztof Bukiel

Opublikowano 30 maja 2019, 09:18

Dr Krzysztof Bukiel

Opublikowano 30 maja 2019, 09:18

Nowelizacja art 155 kodeksu karnego zwróciła moją uwagę na sprawę, o której chyba żeśmy wszyscy zapomnieli - o odpowiedzialności karnej polityków, jako zwykłych przecież obywateli.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej artykułem (po jego nowelizacji) za nieumyślne spowodowanie śmierci wielu osób grozi sprawcy kara od 2-15 lat bezwzględnego więzienia. W uzasadnieniu do nowelizacji napisano m. innymi:

Przy przestępstwie z art. 155 k.k. sprawca, chociaż nie ma zamiaru, to jednak powoduje śmierć człowieka na skutek niezachowania (…) reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach,

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że politycy, którzy decydują o wielkości nakładów na publiczną ochronę zdrowia zdają sobie sprawę, (chociażby na podstawie informacji przekazywanych im przez pacjentów i lekarzy), że wskutek niedoboru środków finansowych przeznaczonych na leczenie może dojść do śmierci wielu chorych z powodu opóźnienia diagnostyki lub leczenia albo braku dostępu do leczenia skutecznego. Zachowanie wymaganej w takich okolicznościach ostrożności nakazywałoby odpowiednie zwiększenie nakładów, zwłaszcza gdy są takie możliwości. W ostatnich miesiącach i tygodniach Rząd RP przeznaczył ok 40 mld złotych w skali rocznej na cele inne niż ochrona zdrowia i – bynajmniej – nie były to środki na ratowanie życia ludzkiego zagrożonego w inny sposób niż przez choroby.

Kto i na ile lat pójdzie do więzienia z powodu nieumyślnego spowodowania śmierci tysięcy Polaków, którzy wskutek niedofinansowania publicznej ochrony zdrowia umrą w roku 2019 i w latach następnych?

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZL / Krzysztof Bukiel / błędy medyczne / prawo karne / Kodeks karny / artykuł 155
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31