Rzecznik Praw Pacjenta analizuje sytuację seniorów przebywających w oddziałach sądowych

Medexpress

Opublikowano 28 marca 2019, 11:11

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 28 marca 2019, 11:11

Oddziały psychiatrii sądowej są miejscem wykonywania tzw. środka zabezpieczającego wobec osób, które popełniły czyn zabroniony, jednak działały w stanie niepoczytalności. W gronie pacjentów przebywających w tych oddziałach są osoby starsze, ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Środki zabezpieczające zostały uregulowane w rozdziale X Kodeksu karnego. Jednym z nich jest pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Ochrona praw osób przebywających w oddziałach sądowych pozostaje w szczególnym zainteresowaniu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Podejmują oni własnej inicjatywy działania na rzecz omawianej grupy pacjentów. To dzięki interwencji Rzeczników pacjentom w jednym z oddziałów umożliwiono wychodzenie na świeże powietrze także w miesiącach zimowych. Bartłomiej Chmielowiec skutecznie interweniował m.in. w sprawie pacjenta - głuchoniemego, niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu znacznym mężczyzny.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj: http://www.rpp.gov.pl/aktualnosci/gluchoniemy-pacjent-umieszczony-w-szpitalu-psychiatrycznym-rzecznik-praw-pacjenta-skutecznie-interweniuje-,616.html.

Ten pacjent to nie jedyna osoba ze stopniem niepełnosprawności, wobec której orzeczono środek zabezpieczający. Rzecznik Praw Pacjenta analizuje sytuację seniorów przebywających w oddziałach sądowych. Z danych, które dotychczas zostały przekazane do naszego Biura przez dyrektorów szpitali psychiatrycznych wynika, że wśród kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia jest 50 osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Niektórzy z nich przebywają w szpitalach psychiatrycznych kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. To tylko cząstkowe dane, które ciągle wpływają do Rzecznika. Po uzyskaniu kompleksowych danych, Rzecznik Praw Pacjenta podejmie dalsze działania w tej sprawie.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pacjent / rzecznik praw pacjenta / szpital
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30