Sejm: dodatki dla wszystkich medyków, więcej pieniędzy dla szpitali

Medexpress

Opublikowano 28 pazdziernika 2020, 10:26

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 28 pazdziernika 2020, 10:26

Sejm odrzucił natomiast, między innymi, poprawkę Senatu do tzw. ustawy covidowej zakładającą utworzenie odrębnego funduszu celowego na zakup testów dla określonych grup osób. Fundusz Pomocy, dysponujący 5 mld zł, miał – według woli Senatu - finansować testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60 lat. Sejm zgodził się ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, że testowanie przesiewowe nie ma większego sensu a w tej chwili dostęp do testów mają wszyscy ci, którzy tego potrzebują.

Sejmowa większość nie zaakceptowała również poprawki do przepisów nakładających na samorządy medyczne obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Senat chciał, by izby lekarskie i pielęgniarskie przekazywały wojewodom jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny, bez wskazania, że mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Odrzucono też poprawkę Senatu, by wydanie zarządzenia wojewody w sprawie użycia straży miejskiej do wspólnych działań z policją było dokonywane za zgodą właściwego terytorialnego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Posłowie poparli natomiast - mimo zgłoszonego na posiedzeniu Komisji Zdrowia negatywnego stanowiska rządu - propozycję Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim, a nie tylko tym skierowanym do pracy, pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 lub podejrzanych o zakażenia.

Sejm poparł też poprawkę Senatu, która zobowiązuje prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany planu finansowego NFZ na rok 2020 w celu podwyższenia co najmniej o 15 proc. opłaty ryczałtowej przeznaczanej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i uwzględnienia zasady, że przekazane środki, które nie zostaną wykorzystane do 31 grudnia 2020 r., nie podlegają zwrotowi.

Uchwalona przez Sejm 22 października nowelizacja niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 przewiduje między innymi również warunkowe zwolnienie medyków z odpowiedzialności karnej za ewentualne błędy medyczne popełnione w związku ze zwalczaniem Covid-19. Ustawa zakłada też m.in. ułatwienie zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ustawa covidowa / koronawirus / testy na koronawirusa / medycy / zawody medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31