Senat - płace minimalne w ochronie zdrowia - na żywo

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
Medexpress 2021-06-10 12:47

PDF

Zobacz także