603 mln zł więcej na refundację w 2016 r.

High cost of medicine
Thinkstock/GettyImages
Minister zdrowia podpisał budżet na refundację w 2016 r.
Katarzyna Wróblewska 2015-07-29 10:47

Minister zdrowia podpisał budżet na refundację w 2016 r. 

O 238 mln wzrosła kwota na nowe leki, nieobjęte dotąd refundacją i które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu. Na refundację leków dostępnych w aptece na receptę przeznaczono 338 mln zł. Pozostałe 27 mln będzie wydatkowane na refundację produktów, w przypadku których zmieniona została charakterystyka lub praktyka kliniczna.

Rozporządzenie określa podział kwoty środków finansowych na 2016 r.  Zakłada, że na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu przeznaczono 238 mln zł.

Prezes NFZ przedstawił ministrowi zdrowia prognozowany na 2016 r wzrost kwoty całkowitego budżetu na refundację w wysokości 603 060 000 zł.

Na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu przeznaczono 238 mln zł.

Na refundację produktów, w stosunku do których zmieniało się Charakterystyka Produktu Leczniczego– 27 mln zł.

Na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę – o 338 mln zł.

MZ  zwraca uwagę na zwiększającą się liczbę nowych substancji czynnych, które decyzją ministra zdrowia są obejmowane refundacją.

Źródło: mz.gov.pl/legislacja.rcl.gov.pl

PDF

Zobacz także