Projekty zmian w pakiecie onkologicznym przekazane do konsultacji

MZ_NOWE
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany w pakiecie onkologicznym. Zostały one zawarte w trzech projektach rozporządzeń, które zostały przekazane do konsultacji.
Katarzyna Wróblewska 2015-06-08 10:02

MZ_NOWE

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany w pakiecie onkologicznym. Zostały one zawarte w trzech projektach rozporządzeń, które zostały przekazane do konsultacji.

Zmiany zostały zawarte w trzech projektach rozporządzeń:

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Uwagi do projektów można zgłaszać na adres uwagi.onkologia@mz.gov.pl do 15 czerwca 2015 r.

Jak podkreśla resort, proponowane zmiany uwzględniają uwagi ekspertów. Między innymi uelastyczniono regulacje dotyczące obowiązkowego składu konsylium w przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych oraz w przypadku leczenia dzieci wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej - w przypadku chirurgii szczękowo -twarzowej, oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii – w przypadku otorynolaryngologii. Ponadto w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń uwzględniono przypadki, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu operacyjnego.

Jednocześnie zmieniono wzór Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Nową kartę będzie mógł wydawać lekarz udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych.

Źródło: mz.gov.pl

PDF

Zobacz także