Łódź na fali

Stary człowiek i może

Piotr Barciuk

Opublikowano 14 lutego 2017, 11:53

Fot. Thinkstock/Getty
Piotr Barciuk

Opublikowano 14 lutego 2017, 11:53

Koordynowana opieka senioralna - to nowy, unikatowy kierunek studiów w Polsce. Będą to studia licencjackie pierwszego stopnia dostosowane do potrzeb regionu łódzkiego, bo Łódź jest jednym z najszybciej starzejących się miast w Polsce.
Absolwenci będą specjalistami wszechstronnie przygotowanymi do pracy z osobami w wieku senioralnym (oraz na poziomie management: do zarządzania starością). Mogą pracować jako koordynatorzy opieki medyczno - środowiskowej:
- w placówkach ochrony zdrowia
- w centrach aktywnego seniora
- w centrach opieki koordynowanej
- w jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego
- w organizacjach pozarządowych
- w instytutach badawczych
Studia na kierunku koordynowana opieka senioralna łączą nauki medyczne i społeczne a ich innowacyjność opiera się na praktycznym nauczaniu modułowym (m. in. moduł medyczno-zdrowotny, ekonomiczno-prawny, psychopedagogiczny, badawczy). Program studiów, materiały dydaktyczne i proces dydaktyczny są przygotowane z udziałem przedstawicieli pracodawców w regionie a zajęcia będą współprowadzone przez nauczycieli akademickich i przedstawicieli pracodawców. Dzięki temu program obejmie te elementy, które są pożądane przez pracodawców, studenci będą mieli możliwość poznać potencjalnych pracodawców jeszcze na studiach, a pracodawcy będą mogli poznać potencjalnych pracowników, co jest dodatkowym czynnikiem motywującym do utrzymania wysokiego poziomu kształcenia. Większość zajęć będzie miała charakter praktyczny, warsztatowy i będą realizowane w otoczeniu instytucjonalnym. Planowane są także spotkania warsztatowe z ekspertami z kraju i zagranicy. W konsekwencji pracodawcy będą mieli wpływ na kształt wiedzy, umiejętności i kompetencji swych przyszłych pracowników, studenci, mając gwarancję pracy zostaną zatrudnieni na regionalnym rynku i – co najważniejsze – seniorzy będą mogli liczyć na zintegrowaną, kompleksową opiekę ze strony tak wykształconych specjalistów.
Idea opieki koordynowanej nad seniorami w Polsce realizowana jest w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jednak uczelnia nie posiada takiego kierunku studiów. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest pierwszym ośrodkiem akademickim, który wyszedł z inicjatywą takich kompleksowych studiów.
Programy koordynowanej opieki nad seniorami realizowane są z powodzeniem m. in. w Kanadzie i krajach skandynawskich (Szwecja, Norwegia). Uczelnia planuje nawiązanie współpracy ze specjalistami z takich ośrodków akademickich, co pozwoli na wypracowanie standardów w koordynowanej opiece senioralnej na gruncie polskim. Senior będzie miał możliwość korzystania w centrum opieki koordynowanej z kompleksowej pomocy np. medycznej, czy prawnej, ale także będzie mógł realizować swoje pasje, spotykać się z rówieśnikami w przyjaznej przestrzeni zaprojektowanej z myślą o ich potrzebach, możliwościach i ograniczeniach. Innym aspektem jest „usamodzielnienie” seniorów – pacjentów za pomocą narzędzi telemedycyny. Kolejny przykład to nowoczesne domy seniora, gdzie nie czeka się na śmierć, ale aktywnie korzysta z wydłużonego życia.
Koordynator opieki senioralnej to specjalista posiadający kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą na zapewnienie seniorom wszystkich typów wsparcia, będący łącznikiem między różnymi instytucjami a osobami starszymi a przede wszystkim – efektywny doradca i przewodnik dla seniorów.
Studia na kierunku koordynowana opieka senioralna ruszają od 1 października 2017 roku. Będą trwały 3 lata.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprasza osoby, które ukończyły szkołę średnią, ale oferta jest także skierowana do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie, lecz pragną rozszerzyć i usystematyzować swoje kompetencje.

źródło: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

studenci / studia / opieka senioralna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30