Bukiel: „Szanujcie tych którzy chorym służą”

Fot. MedExpress TV
Porozumienie Zawodów Medycznych chce pilnego spotkania z posłami wszystkich klubów i kół poselskich. O czym chcą rozmawiać medycy?
Paweł Grzybowski 2017-05-26 12:19

PZM zwrócił się do wszystkich klubów i kół poselskich z prośbą o spotkanie, w czasie, których przedstawią oni argumenty na rzecz przyjęcia przez Sejm projektu ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia. Projekt został złożony 15 maja br. wraz z ćwierć milionem podpisów. Liczy się czas, bowiem ciągu trzech miesięcy od tej daty musi się odbyć pierwsze czytanie ustawy w Sejmie.
- Projekt wprowadza minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup pracowników medycznych i jej zadaniem jest zerwanie z dotychczasową polityką kolejnych rządów HI RP, która dyskryminowała pod względem wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, a przez to — pośrednio - uderzała w polskich pacjentów – czytamy w liście do posłów - Nasza ustawa jest kontrpropozycją do ustawy Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, która utrwala obecną biedę w ochronie zdrowia. Obecny rząd, pod tym względem, mimo przedwyborczych obietnic, kontynuuje praktykę poprzednich rządów. Kłamie ten, kto mówi, że dba o chorego, a jednocześnie nie szanuje tych, którzy chorym służą – apeluje w liście Krzysztof Bukiel.

PDF

Zobacz także