Blogosfera Medexpressu

Dr n. farm. Leszek Borkowski Szczepionka mRNA przeciw SARS-CoV-2 – pytania i odpowiedzi – cześć II


Dr Leszek Borkowski 2021-01-12 09:49

Czym różnią się od siebie szczepionki firm Pfizer i Moderna?

Obie zawierają zmodyfikowany fragment mRNA zapakowany w nanolipidy. Preparat Pfizera podawany dla osób od 16. a Moderny od 18. roku życia. Obie szczepionki wymagają dwóch podań domięśniowo w ramię: Pfizer - 30 μg, 0,3 ml każdy, w odstępie 3 tygodni (21 dni). Moderna 100 μg, 0,5 ml w odstępie 28 dni. Różnią się także 6 składnikami substancji pomocniczych, co pozwala przechowywać szczepionkę Moderny w temp. -20°C.

Czy termin podania drugiej szczepionki można modyfikować?

Nie należy planować przyjmowania drugiej dawki wcześniej niż zalecane tj. 3 tygodnie (Pfizer) lub 1 miesiąc (Moderna) po dawce pierwszej. Obie dawki serii należy uzupełnić tym samym produktem. Jeśli jednak nieumyślnie podano dwie dawki różnych produktów szczepionkowych mRNA COVID-19 to w tej chwili nie zaleca się stosowania dodatkowej trzeciej dawki żadnego z tych produktów. Podanie drugiej dawki 4 dni wcześniej niż w terminie zalecanym nadal uważane jest za ważne. Dawki przypadkowo podawane wcześniej niż okres karencji nie muszą być powtarzane.

Nie ustalono potrzeby stosowania i czasu stosowania [kolejnych] dawek przypominających dla szczepionek mRNA COVID-19. W tej chwili nie zaleca się stosowania żadnych dodatkowych dawek poza dwudawkową serią pierwotną.

Czy jest dopuszczalna wymienność z innymi produktami szczepionkowymi COVID-19?

Nie. Szczepionki mRNA COVID-19 nie są wymienne ze sobą ani z innymi produktami szczepionkowymi COVID-19. Można stosować jedną z obecnie dopuszczonych szczepionek mRNA COVID-19, jeżeli jest możliwy wybór, ale nie określa się preferencji produktu.

Błędy w podawaniu szczepionki należy zgłaszać do systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych.

Jakie mogą być kolejne szczepionki przeciw SARS-CoV-2 dopuszczane do obrotu?

AstraZeneca – szczepionka wektorowa.
Sanofi – szczepionka podjednostkowa.

Co mam zrobić, jeśli muszę przyjąć w okresie szczepień przeciw SARS-CoV-2 inną szczepionkę?

Biorąc pod uwagę brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek mRNA COVID-19 podawanych jednocześnie z innymi szczepionkami, serię szczepionek należy regularnie podawać w monoterapii, w odstępie co najmniej 14 dni przed lub po podaniu jakąkolwiek innej szczepionki.

Jednakże mRNA COVID-19 i inne szczepionki mogą być podawane w krótszym okresie w sytuacjach, w których korzyści ze szczepienia są uważane za przewyższające potencjalne nieznane ryzyko, np. szczepienie przeciwtężcowe w ramach leczenia ran, przeciw odrze, wirusowemu zapaleniu wątroby.

Jeśli szczepionki mRNA COVID-19 zostaną podane w czasie krótszym niż 14 dni od podania innej szczepionki, nie trzeba powtarzać dawek dla żadnej z tych szczepionek.

Czy wiemy więcej o przeciwwskazaniach do podania szczepionek mRNA?

Osoby wrażliwe na lysorbat nie powinny nie powinny przyjmować szczepionki ze względu na potencjalną nadwrażliwość krzyżową ze składnikiem szczepionki PEG (glikole polietylenowe).

Osoby z natychmiastową reakcją alergiczną na pierwszą dawkę szczepionki mRNA COVID-19 nie powinny otrzymywać dodatkowych dawek żadnej ze szczepionek mRNA COVID-19.

Czy po zaszczepieniu przeciw SARS-CoV-2 mogę przestać nosić maseczki?

Nie. Biorąc pod uwagę obecnie ograniczone informacje na temat tego, w jakim stopniu szczepionki mRNA COVID-19 mogą zmniejszyć przenoszenie wirusa w populacji ogólnej i jak długo trwa ochrona osoby zaszczepionej powinno nadal się przestrzegać wszystkich aktualnych wytycznych. Nosimy maseczki, dystansujemy się, dbamy o higienę rąk, przestrzegamy aktualnych wskazówek administracji państwowej dotyczących pracy, nauki i odpoczynku.

Czy przed szczepieniem powinienem wziąć profilaktycznie paracetamol?

Nie. Profilaktyczne, rutynowe przyjmowanie paracetamolu lub NPLZ w celu zapobiegania ewentualnym objawom poszczepiennym nie jest obecnie zalecane.

Leki przeciwgorączkowe lub przeciwbólowe (np. paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne) mogą być przyjmowane w leczeniu poszczepiennych odczynów niepożądanych w postaci objawów miejscowych lub ogólnoustrojowych, jeżeli jest to właściwe z medycznego powodu.

Działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania szczepionki u kobiet nie wiedzących o swej ciąży, podobnie jak u osób niebędących w ciąży. Osobom w ciąży, u których po szczepieniu wystąpiła gorączka, można podać paracetamol, ponieważ gorączka jest niekorzystna. Paracetamol może być oferowany jako opcja dla osób w ciąży doświadczających innych objawów po szczepieniu.

PDF

Zobacz także