NIL:

Szpitale i praktyki lekarskie muszą potwierdzić status odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Medexpress

Opublikowano 26 lipca 2019, 14:54

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 26 lipca 2019, 14:54

Naczelna Izba Lekarska informuje, że szpitale i praktyki lekarskie muszą potwierdzić status odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Jest to związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, a także niektórych innych ustaw, ustawą o efektywności energetycznej oraz ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ( tzw. ustawą o cenach prądu), która obowiązuje od 29 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:
- mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami,
- szpitalami,
- jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
- innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Oświadczenia należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

Praktyki lekarskie w większości przypadków będą mieścić się w definicji mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarz / nil / szpitale / Andrzej Matyja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31