Leszek Borkowski

T3, T4 i nowy Euthyrox

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 26 sierpnia 2019, 09:47

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 26 sierpnia 2019, 09:47


T3 ma trzy atomy jodu i jest trójjodotyroniną.
T4 ma cztery atomy jodu i jest tetrajodotyroniną.
Tak składając tekst, zamieniłem te informacje.

Zaleca się ścisłe monitorowanie pacjentów, którzy zmieniają produkt Euthyrox® N na tabletki o nowym składzie, ponieważ zmiana może wywołać zaburzenia czynności tarczycy ze względu na wąski indeks terapeutyczny lewotyroksyny.


Powyższy tekst został zatwierdzony przez MAH-a oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i tam proponuje przedstawić swoje sugestie.

T3 i T4 / tyroksyna/ to nie są zupełnie inne hormony – różnią się jedynie jednym atomem jodu. Opieram się na obowiązującym IUPAC name:
T3 = (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
T4 = (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid

Wpływ innych czynników na interpretacje wyników badań hormonalnych jest znany od lat ale nie rozumiem co złego w edukacji przypominającej.

Dr nauk farm Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

tarczyca / leszek borkowski / Euthyrox
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28