Tag: "choroby genetyczne"

3 artykułów

Zdrowie naszej młodzieży jest naszym priorytetem

Mamy świadomość, iż chorób genetycznych nie można w pełni uniknąć, jednak mając wiedzę w...

Rodzinna amyloidoza transtyretynowa – pilne wyzwania i potrzeby pacjentów

O potrzebach pacjentów chorujących na amyloidozę transtyretynową mówi dr Marta Lipowska z...

Nowy lek na fenyloketonurię

Pacjenci z fenyloketonurią zyskali nową opcję terapeutyczną. Amerykańska Agencja ds. Żywności...