Tag: "Elżbieta kozik"

13 artykułów

AOTMiT
Rekomendacja włączenia immunoterapii do programu lekowego dla NDRP

Rada Przejrzystości zarekomendowała refundację immunoterapii durwalumabem w ramach programu...

Rak płuca: sytuacja jest alarmująca, potrzeba konkretnych zmian

Ruszyła kolejna odsłona kampanii Hamuj raka! Daj szansę płucom! organizowanej przez Polskie...

Listopadowa lista refundacyjna: Dobre wiadomości dla pacjentów z osteoporozą

Pacjenci i klinicyści wielokrotnie apelowali do resortu zdrowia o zmianę absurdalnych przepisów...

Elżbieta Kozik: Trzeba się „złamać”, aby się leczyć...

- Leki na osteoporozę powinny być dostępne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn - powiedziała...

Refundacja
Dobra wiadomość dla kobiet z HER2 dodatnim rakiem piersi

Podwójna blokada, czyli leczenie przy pomocy dwóch innowacyjnych leków – trastuzumabu i...

Debata Medexpressu: Rzadkie nowotwory - wyzwania dla systemu

Kolejna debata Medexpressu poświęcona jest nowotworom głowy i szyi oraz rakowi rdzeniastemu...

Debata Medexpressu
Rak płuca: pacjenci nie mają dostępu do nowoczesnych metod leczenia

Kolejna debata Medexpressu poświęcona jest sytuacji pacjentów chorujących na raka płuca.

Relacja pacjent – lekarz to odwieczny problem

Elżbieta Kozik, prezes Ruchu Społecznego Polskie Amazonki, mówi o tym, jak powinna wyglądać...

Kozik: Organizacje pacjenckie są pomijane i niedoceniane

Czy organizacje pacjenckie są dla rządzących złem koniecznym? O tym z Elżbietą Kozik prezes...

Lęk z powodu raka tarczycy jest olbrzymi

Rokowania są dobre, a pacjenci się boją. Jak im pomóc? O tym z Elżbietą Kozik ze...

Amazonki: pakiet onkologiczny nie załatwia wielu spraw ludzi chorych na raka

Pakiet onkologiczny nie dla chorych na raka piersi - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Czy...

Dostępność do leku jest najważniejsza dla kobiety, u której rozwija się groźna choroba

Co z tego skoro leki nie są refundowane w Polsce.

Wsparcie pacjentek jest równie ważne jak profilaktyka

O tym, że nie tylko profilaktyka raka piersi jest ważna, a także o dążeniu polskich Amazonek do...