Tag: "naczelna izba lekarska"

18 artykułów

NIL przedstawia rekomendacje w związku z sezonem infekcji grypowych

Rozpowszechnianie szczepień przeciwko grypie, izolacja osób wykazujących cechy infekcji i...

Setna rocznica powstania Izb Lekarskich w Polsce

Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska, 2 grudnia 2021 r. przypada setna rocznica powstania Izb...

Stanowisko NRL w sprawie IV fali COVID-19

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało oświadczenie, popierające apel Zarządu...

NRL zaniepokojona zaostrzającymi się przepisami dot. błędów w sztuce lekarskiej

Naczelna Rada Lekarska opublikowała oświadczenie, w którym wyraża swoje zaniepokojenie stale...

Utrata wzroku po podaniu kwasu hialuronowego – konieczne zmiany systemowe

Pierwszy w Polsce przypadek ślepoty u klientki gabinetu kosmetycznego wywołał dyskusję...

NIL: Niezbędne dla Zdrowia - 10 najważniejszych zasad

Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawiają 10 najważniejszych zasad, jak...

„Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich” – stanowisko Prezydium NRL

4 lipca 2019 r. Prezydium NRL zajęło stanowisko w kwestii projektu uchwały Rady Ministrów...

Jakie cele stawia sobie samorząd lekarski?

Naprawa systemu, wzrost nakładów i przede wszystkim troska o wysoki poziom zaufania publicznego do...

NIL: Zniesienie obowiązkowych szczepień w Polsce byłoby niebezpieczne

Naczelna Rada Lekarska informuje, że nie szuka osób winnych rozprzestrzeniania się chorób...

Porozumienie nie kończy problemów w ochronie zdrowia

Podpisanie przez ministra zdrowia porozumienia z rezydentami nie kończy problemów w ochronie...

Czy jeszcze bardziej pogorszy się dostęp do opieki stomatologicznej?

Naczelna Izba Lekarska podjęła stanowisko w sprawie postępowań dotyczących zawarcia nowych...

Tomasz Lis przegrał z Naczelną Izbą Lekarską

Sąd zobowiązał...