Tag: "pielęgnarki"

80 artykułów

Michał Modro:
Opieka społeczna ... coraz bardziej zdrowotna? Część 1.

System ochrony zdrowia i system pomocy społecznej stanowią układ naczyń połączonych. Z tego...

Pielęgniarka na froncie Cz. II

3 fala pandemii Covid-19, 24 godziny w szpitalu tymczasowym...

Panie Premierze słowo „prywatny” nie jest synonimem słów „niewiarygodny” i „brak empatii”.

Istotnie działalność przedsiębiorców jest „szlachetnym powołaniem zmierzającym do [...]...

Niecovidowy oddział…

Czas który upłynął od pierwszego zachorowania na SARS-CoV-2 był na tyle długi, żeby móc...

Zjawisko palenia tytoniu wśród pielęgniarek

Źródłem uzależnienia społecznego jest bardzo często pragnienie akceptacji i przynależności...

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych wznawia posiedzenia

Do ogłoszenia przekazano Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej...

Wpływ pracy pielęgniarki/pielęgniarza na życie osobiste

Zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka. Jest dobrem i należy je...

Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych: szczegóły poznamy później niż zakładano

W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające...

Nie żyje druga pielęgniarka zakażona koronawirusem

- Będąc na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, poniosła najwyższą cenę - piszą o...

Michał Modro:
Prawo w czasie epidemii. Nakazy i zakazy związane z wykonywaniem zawodów medycznych.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli filozof, pisarz społeczny i polityczny, historyk oraz...

Medexpress Daily TV
Prezes NRPiP: Bez środków ochrony osobistej pielęgniarka jest jak żołnierz na linii walk bez karabinu

Gościem Iwony Schymalli jest prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas.

Rozporządzenie MZ
Co z egzaminami specjalizacyjnymi pielęgniarek i położnych?

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia...

Pielęgniarki do pracodawców: przestrzegajcie porozumienia!

Rok 2020 został ogłoszony przez WHO Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych. W...

Prezes NRPiP:
Pielęgniarki, które przyjadą do pracy Warszawie, powinny mieć zapewnione hotele

- Pracodawca powinien podjąć działania, aby była odpowiednia liczba pielęgniarek w szpitalu....

Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych:
„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” przyjęta przez RM

Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymanie emigracji...

Alarm dla pielęgniarek
Wzrośnie płaca minimalna. Co z wynagrodzeniami pielęgniarek?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oczekuje wyjaśnień, w jaki sposób i w...

Kompetencje pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa psychiatrycznego

Psychiatria – często uznawana w środowisku pielęgniarskim za oddział, gdzie nie powinny...

NIPIP: Pielęgniarka specjalistą w dziedzinie psychoterapii dzieci oraz młodzieży

Do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci oraz młodzieży mogą...

Recepty wystawiane przez nową grupę zawodową
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta

Codziennie zgłaszane są kłopoty z realizacją recept pielęgniarskich w aptekach, ponieważ w...

Kompetencje pielęgniarek - pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Zakres kompetencji i uprawnień pielęgniarki/arza anestezjologicznego jest bardzo duży, zatem...

Kodeks karny - nieumyślne błędy medyczne

Kara za nieumyślne spowodowanie śmierci może dotyczyć także pielęgniarek i położnych

Michał Modro:
Elektroniczna dokumentacja medyczna – zmiany w prawie

Trwają prace legislacyjne nad poszerzeniem katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej. Na...