Tag: "prezes NFZ"

44 artykułów

Zarządzenie NFZ: świadczenia zdrowotne w leczeniu szpitalnym

Centrala NFZ opublikowała ujednoliconą wersję zarządzenia z 28 lutego 2018 roku ws. określenia...

Projekt zarządzenia NFZ: Leczenie szpitalne - chemioterapia

Prezes NFZ przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie...

Zmiana zarządzenia NFZ ws. umów na leki refundowane

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ z dnia 25 października br. zmieniające...

Zarządzenie NFZ: zmiany w regulaminie organizacyjnym Centrali NFZ

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ z dnia 25 października br. zmieniające...

Prezes NFZ o dostępności do leczenia osteoporozy w kraju

- Celem naszego zainteresowania problematyką osteoporozy jest zadanie sobie pytania jak wyrównać...

Znamy pierwsze ustalenia współpracy NFZ z organizacjami pacjenckimi

4 października odbyło się spotkanie NFZ z ponad 40 organizacjami pacjenckimi. Opublikowano...

NFZ: Otworzono Centrum Usług Wspólnych w Radomiu

4 października br. dyrektor Mazowieckiego OW NFZ otworzył Centrum Usług Wspólnych w Radomiu.

Zarządzenie NFZ ws. zaopatrzenia w wyroby medyczne

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie z dnia 1 października br. w sprawie warunków zawierania i...

NFZ: Lista ekspertów w Zespole Koordynacyjnym ds. Chorób Ultrarzadkich

Centrala NFZ opublikowała obecną listę ekspertów powołanych przez prezesa NFZ ws. Zespołu...

Jest projekt zarządzenia ws. opieki długoterminowej

30 września br. do opiniowania przekazano projekt zarządzenia prezesa NFZ, zmieniający...

Zarządzenie NFZ ws. PSZ świadczeń opieki zdrowotnej

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ z dnia 26 września 2019 r. zmieniające...

Zarządzenie NFZ: zmiany w planie finansowym NFZ na rok 2019

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ z dnia 18 września br. w sprawie zmiany planu...

NFZ: Zmiana zarządzenia ws. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ z dnia 18 września 2019 roku ws. zmiany...

Jest projekt zarządzenia NFZ ws. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie...

Zarządzenie NFZ: zmiana w świadczeniach stomatologicznych dla uczniów

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ z dnia 11 września 2019 roku zmieniające...

Zarządzenie NFZ: zmiany w komunikatach sprawozdawczych XML

NFZ opublikowało zarządzenie prezesa NFZ z 23 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia jednolitego...

Projekt zarządzenia NFZ - leczenie stomatologiczne

Centrala NFZ przedstawiła do konsultacji projekt zmieniający zarządzenie w sprawie określenia...

Zarządzenie NFZ ws. zmian w leczeniu ostrej fazy udaru niedokrwiennego

NFZ opublikowało zarządzenie prezesa NFZ z dnia 9 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w...

Projekt zarządzenia NFZ - leczenie szpitalne dzieci i dorosłych ze śpiączką

Prezes NFZ przedstawia projekt do zaopiniowania zmieniający zarządzenie w sprawie określenia...

Zarządzenie NFZ: leczenie szpitalne – chemioterapia

NFZ opublikował zarządzenie prezesa NFZ z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w...

Jest Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej

Dziś pojawiło się zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia...

Zarządzenie NFZ: świadczenia opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

16 lipca prezes NFZ wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków...

Lekarze POZ: Nie ma naszej zgody na narrację, że „od POZ zaczyna się całe zło”

10 lipca przedstawiciele trzech organizacji zrzeszających lekarzy rodzinnych, wystosowali list do...

Projekt zarządzenia NFZ: przezcewnikowa trombektomia mechaniczna

Projekt zarządzenie przedstawiony przez prezesa NFZ zmienia zarządzenie odnośnie pilotażowego...

NFZ: powstanie Centrum Usług Wspólnych w Chełmie

Dziś prezes NFZ wydał zarządzenie odnośnie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubelskim...

NFZ: zmiany w chemioterapii

Prezes NFZ skierował do konsultacji projekt zarządzenia, które zmienia zarządzenie dotyczące...