Tag: "projekt rozporządzenia"

12 artykułów

Projekt rozporządzenia MZ ws. ekspozycji pozamedycznych

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9...

Jest projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie recept

Do konsultacji publicznych przekazano projekt z 2 września 2019 roku ws. rozporządzenia ministra...

MZ: Projekt rozporządzenia z zakresu świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 30 września br.,...

MZ: Ratownicy medyczni zyskają nowe uprawnienia

Do konsultacji publicznych przekazano rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 września br.,...

Jest projekt rozporządzenia - zmiany ws. badań lekarskich dla kierowców

Do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 12...

Szykują się zmiany ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń

Na stronie RCL opublikowano projekt z 22 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Będą zmiany w wynagrodzeniach lekarzy stażystów i dentystów

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 9 sierpnia 2019 roku...

Projekt rozporządzenia MZ ws. e-recept na środki odurzające, substancje psychotropowe

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 roku...

Jest projekt rozporządzenia ws. odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w...

Projekt rozporządzenia: badania lekarskie dla przyszłych i obecnych kierowców

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 lipca 2019 roku w...

NIL: Stanowisko Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL

17 lipca 2019 roku Prezydium NRL podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra...

Stanowiska podjęte przez NRL w dniu 12 lipca 2019 roku

Prezydium NRL na posiedzeniu 12 lipca 2019 r. podjęło stanowiska odnośnie 4 projektów.