Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego - Nowe rozporządzenie

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 29 marca 2023 14:03

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego - Nowe rozporządzenie - Obrazek nagłówka

Opublikowane dzisiaj na stronach Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenie, zakłada przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego do 30 kwietnia br.

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

W projekcie przewiduje się:

1) wprowadzenie modyfikacji o charakterze porządkującym wynikających ze zmiany podmiotu prowadzącego Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 (z Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia);

2) przedłużenie do dnia 30 kwietnia 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:
a) aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem,
b) odnotowywaną liczbą zakażeń wirusem grypy, która stanowi czynnik mogący negatywnie wpływać na sytuację zdrowotną populacji,
c) sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 marca 2023 r.

Całość projektu dostępna tutaj

Zobacz także