Tag: "RPO"

43 artykułów

Raport RPO nt. skutków pandemii. Co zrobiono źle?

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował raport podsumowujący czas pandemii. Co zrobiono źle i jak...

Zastrzyki pod przymusem. RPO interweniuje

Sprawa dotyczy skargi mężczyzny, który w areszcie był leczony bez swej zgody i z użyciem...

RPO zgłosił do Sądu Najwyższego kwestię karania za naruszenie ograniczeń epidemicznych

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do SN kasację ws. naruszenia ograniczeń epidemicznych, w...

RPO wskazuje MZ najważniejsze problemy systemu ochrony

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przedstawił ministrowi zdrowia najważniejsze problemy do...

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - RPO - transmisja

Ponowne głosowanie nad zaopiniowaniem kandydatury Pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko...

RPO:
Osoby nieheteronormatywne oraz transpłciowe są narażone w placówkach służby zdrowia na poniżające traktowanie

- Osoby nieheteronormatywne oraz transpłciowe nadal są narażone w placówkach służby zdrowia na...

RPO napisał do ministra zdrowia ws. zakazu wydawania opinii przez konsultantów wojewódzkich

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar napisał do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ws....

Przegląd prasy:
Obywatel bezprawnie przetrzymywany w szpitalu psychiatrycznym. Jest kasacja RPO

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o problemach z zaopatrzeniem w preparaty lecznicze dla...

Przegląd prasy:
Dzieci mogą stracić w Gdańsku prawo do szpitalnej opieki psychiatrycznej. RPO interweniuje

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o dzieciach, które mogą stracić w Gdańsku prawo do...

Przegląd prasy:
NFZ zapłaci więcej, jeśli lekarz wyleczy pacjenta

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o NFZ, który planuje płacić za efekt leczenia.

Przegląd prasy:
Dantejskie sceny na SORze przy Kamieńskiego. Nikt nie reagował!

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o dantejskich scenach na SOR-ze przy ul. Kamieńskiego we...

Permanentny brak leków w aptekach to zagrożenie dla życia pacjentów

Rzecznik Praw Obywatelskich po doniesieniach mediów oraz towarzyszącej obawie o zdrowie i życie...

RPO apeluje do prezydenta o zawetowanie zmian w Kodeksie karnym

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie nowelizacji...

TK: o dostępie pacjenta do leczenia refundowanego przy rzadkich chorobach powinna rozstrzygać ustawa

Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje potrzeby funkcjonowania profesjonalnego podmiotu, który...

W Polsce z roku na rok rośnie liczba osób ubezwłasnowolnionych

- Likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia - to jedna z najważniejszych rekomendacji dla Polski...

RPO potwierdza: medyczna marihuana faktycznie jest niedostępna dla chorych

W związku z sygnałami od pacjentów oraz doniesieniami mediów Adam Bodnar wystąpił do ministra...

RPO: ratunkowy dostęp do technologii lekowych wymaga zmian

Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do ministra zdrowia o zmianę przepisów dotyczących RDTL.

Żywienie to część leczenia

Skargi pacjentów i ich rodzin oraz doniesienia środków masowego przekazu

Protest rodziców osób z niepełnosprawnościami
Państwo ma obowiązek udzielania pomocy

Art. 69 Konstytucji przewiduje obowiązki państwa w udzielaniu osobom z niepełnosprawnościami...

Rzecznik Praw Obywatelskich
Testy genetyczne wymagają regulacji prawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia, by ten wskazał harmonogram prac nad...

RPO proponuje, aby zgodę na zabieg pacjent mógł wydawać także „na przyszłość”

RPO wystąpił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie konieczności uregulowania...