Tag: "wyroby medyczne"

95 artykułów

Katarzyna Czyżewska
Projekt rozporządzenia o reklamie wyrobów medycznych

Jedną z istotnych zmian w przepisach dotyczących wyrobów medycznych, jakie wprowadziła...

Nadchodzą zmiany dot. reklamy wyrobów medycznych

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów...

Duże zmiany w przepisach dot. wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Sejmowa Komisja Zdrowia - medycyna estetyczna - na żywo

Rozpatrzenie informacji na temat stosowania wyrobów medycznych w medycynie estetycznej –...

Podkomisja stała do spraw onkologii - ścieżka refundacyjna wyrobów medycznych - live

Rozpatrzenie informacji na temat ścieżki refundacyjnej wyrobów medycznych w onkologii –...

Ustawa o wyrobach medycznych z podpisem prezydenta

20 kwietnia 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach...

Sejmowa Komisja Zdrowia o wyrobach medycznych - transmisja live

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o wyrobach medycznych.

ABM:
100 mln zł na finansowanie innowacyjnych wyrobów medycznych

Agencja Badań Medycznych uruchomiła konkurs dedykowany przedsiębiorcom na finansowanie...

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych - transmisja

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 1764) – kontynuacja.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych - transmisja

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych – kontynuacja.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych - na żywo

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wyrobach medycznych – kontynuacja.

2021 rokiem rewolucji w branży wyrobów medycznych

Jak mijający rok ocenia branża wyrobów medycznych? Komentuje Arkadiusz Grądkowski, prezes OIGWM...

Sejmowa Komisja Zdrowia - ustawa o wyrobach medycznych - na żywo

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu...

Zmiana limitów cenowych w refundacji środków absorpcyjnych. Pacjenci czekali 22 lata...

1 grudnia wchodzą w życie zmiany limitów finansowych w refundacji środków absorpcyjnych,...

Będą publiczne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Założenia projektu budzą obawy

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych w resorcie rodziny i polityki społecznej Paweł...

Arkadiusz Grądkowski prezesem Izby POLMED

Na Walnym Zgromadzeniu członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED...

Wyroby medyczne. Jest zarządzenie NFZ

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w...

Zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Izba POLMED z nowym zarządem i dyrektorem generalnym

Walne zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED wybrało...

Projekt nowej polskiej ustawy o wyrobach medycznych przereguluje system?

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED o projekcie ustawy o wyrobach medycznych.

Zarządzenie NFZ dot. zaopatrzenia w wyroby medyczne

Centrala NFZ opublikował Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i...

Legislacja: Jakie zmiany w wyrobach medycznych?

Opublikowano Projekt ustawy o wyrobach medycznych.

POLMED: jesteśmy na dobrej drodze do uporządkowania rynku wyrobów medycznych w Polsce

Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia o budowie Centralnego Rejestru Wyrobów Medycznych podniesie...

Pielęgniarki Cyfrowe
AntiproblemComplex – czyli lekarstwo na wszystko

Mechanizm działania wyrobu medycznego jest znacznie ograniczony w porównaniu z działaniem...

URPL o karach za sprzedaż testów na koronawirusa bez odpowiednich certyfikatów

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych...

AntiproblemComplex – czyli lekarstwo na wszystko

Idea OTC umożliwia pacjentom samoleczenie w powszechnych dolegliwościach, jak również w okresie...