Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Konieczne zmiany w systemie opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 kwietnia 2021 09:48

Konieczne zmiany w systemie opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona - Obrazek nagłówka
O tym jak zmienić system opieki nad pacjentami z chorobą Parkinsona mówi na dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

  • Postęp w neurologii sprawia, że specjalista neurolog na drodze rozwoju zawodowego dokonuje pewnej subspecjalizacji np. w leczeniu stwardnienia rozsianego czy choroby Parkinsona.
  • Specjalizacja neurologów, rozwój technologii lekowych i nielekowych wskazują na potrzebę stworzenia wyspecjalizowanych Centrów Kompetencji dedykowanych określonym rozpoznaniom.
  • Choroba Parkinsona dotyka niemal 90 tys. Polaków - to ogromna populacja, wymagająca skutecznej koordynowanej opieki.
  • Pacjenci mówią jednym głosem o potrzebie stworzenia ośrodków dedykowanych chorobie Parkinsona.
  • W 2018 został opracowany model kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona - zakładał stworzenie sieci ośrodków, które powstawałyby na bazie poradni specjalistycznych.
  • Centra powinny być ulokowane w ośrodkach, które już dziś mają wszystkie zaawansowane technologie i rozwiązania w chorobie Parkinsona oraz dostęp do wielu specjalistów - dzięki temu pacjent miałby szansę na życie lepszej jakości
  • Są gotowe rozwiązania - pacjenci, klinicyści, eksperci systemowi czekają na ich realizację. Rok 2018 był rokiem nadziei, że rozwiązanie bardzo proste, proponowane w formule pilotażu będą szansą na dostęp do opieki zdrowotnej wyższej jakości.

Zobacz także

W-pigulce-1511
15 listopada 2022
W-pigulce-3011
30 listopada 2022
w-pigulce-1412
14 grudnia 2022
w-pigulce-1601
16 stycznia 2023
w-pigulce-0902
9 lutego 2023
w-pigulce-0902
9 lutego 2023