Marek Tombarkiewicz: Tym rozporządzeniem wymuszamy właściwe zachowania lekarzy

Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 29 listopada 2017 roku przedstawił założenia projektu rozporządzenia MZ w zakresie opieki przeciwbólowej w Polsce.
Paweł Grzybowski 2017-11-29 12:07

Nowe rozporządzanie będzie określało standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie świadczeń zdrowotnych leczenia bólu.

- Rozporządzenie będzie aktem wykonawczym dającym gwarancję realizacji uprawnień pacjenta związanych z leczeniem bólu na każdym etapie choroby. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia bólu będą mogły być udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu szpitalnym oraz w lecznictwie ratunkowym.

W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznawania, leczenia i monitorowania bólu podstawowym narzędziem będzie Karta Oceny Nasilenia Bólu. W dokumencie tym będzie określony zakres niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem w zakresie odczuwania bólu i badań diagnostycznych. Wszystkie podmioty lecznicze będą miały obowiązek mierzenia stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania jego natężenia. Cały proces odbywać się będzie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zgodnie z wytycznymi lub zaleceniami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Jak poinformował minister Tombarkiewicz, rozporządzenie powinno być podpisane pod koniec lutego 2018 roku.

PDF

Zobacz także