Ustawa o POZ przegłosowana przez Senat

fot. Paweł Grzybowski
Senatorowie przyjęli ustawę.
Paweł Grzybowski 2017-11-13 08:00

10 listopada 2017 r. Senat RP uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Teraz trafi ona na biurko prezydenta.

Ustawa o POZ zakłada między innymi oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.) oraz objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Praca zespołu koordynowana będzie przez lekarza, rozstrzygającego o sposobie i realizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nad pacjentem. Zespół będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków;zapewnienie w ramach koordynacji: opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki, „koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentom informacji o tym procesie.

Ustawa zakłada wprowadzenie modelu opieki koordynowanej (od 1 października 2020 r.) co zostanie poprzedzone programem pilotażowym, realizowanym do dnia 31 grudnia 2019 r., na podstawie przepisów tzw. „ustawy pilotażowej”. W ustawie zapisano ścisłą współpracę POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia).

Wprowadzony ma być również motywacyjny system finansowania POZ, w którym oprócz stawki kapitacyjnej pojawi się:

- budżet powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej,

- opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,

- dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.

PDF

Zobacz także