Już 22 kwietnia:

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Medexpress

Opublikowano 14 kwietnia 2021, 11:45

Medexpress

Opublikowano 14 kwietnia 2021, 11:45

W programie przewidziano cztery sesje główne, poprzedzone sesją wystąpień inauguracyjnych. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas Wydarzenia znajdą się kwestie systemu opartego na jakości i dostępności diagnostyki, optymalizacji procesu interwencji medycznej, finansowania terapii komórkowo-genowych w polskim systemie zdrowia, a także diagnostyki molekularnej i patomorfologicznej w chorobach rzadkich.

Międzynarodowymi gośćmi specjalnymi na Forum będą:

  • Denis Horgan - przedstawiciel Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej,
  • Fred van Eenennaam - założyciel Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE). Uzyskał doktorat ze strategii na Vrije Universiteit Amsterdam i pracuje również jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytetach w Holandii i na całym świecie (Erasmus University, The George Washington University, St Gallen University, University of Monaco, Monte Carlo; CETYS Universidad i UPAEP, Meksyk i Sanitas Bogota). Jest członkiem inicjatywy mikroekonomicznej konkurencyjności w Harvard Business School, a także przewodniczącym i współzałożycielem Kapituły Europejskiej i rady Global Impact sieci MoC oraz przewodniczącym Holenderskiego Instytutu Konkurencyjności.
  • Dr Nicola Normanno z Uniwestytetu w Neapolu oraz prezes International Quality Network for Pathology (IQN Path) i Italian Cancer Society (SIC). Dr Normanno zajmuje się również diagnostyką kliniczną oraz organizacją krajowych i międzynarodowych programów zewnętrznej oceny jakości (EQA) w patologii molekularnej. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się badaniami nad rakiem (AACR, ESMO, EACR, AIOM, SIC, GOIM, AIOT). Grupa dr Normanno była jedną z pierwszych, które wykorzystały techniki oparte na sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS) do wykrywania biomarkerów w badaniach klinicznych raka płuc i okrężnicy.


Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń, w której krzyżują się punkty widzenia lekarzy, przedstawicieli instytucji rządowych i administracji publicznej. W praktyce to inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem wybitnych polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy technologicznym, które stanowią niepowtarzalną okazję do dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce.

Na wydarzeniu odbędzie się również wręczenie nagród w prestiżowym międzynarodowym konkursie „Wartość w Medycynie. Dragon’s Grant and Endorsement”, po raz pierwszy organizowany w Polsce. Konkurs skierowany jest do instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare. Polscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w międzynarodowym etapie VBHC Dragon's Grant & Endorsement i będą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami z całego świata. Rozdanie nagród odbędzie się w maju 2021 r. w Holandii.

Wydarzenie odbędzie się online na platformie hopin. Szczegóły oraz rejestracja na:

https://hopin.com/events/vi-miedzynarodowe-forum-medycny-personalizowanej

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej organizuje Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie wspólnie z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii.

Partnerami wydarzenia są Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Medtronic, Philips, Roche.

Patronem medialnym został portal MEDEXPRESS, który także będzie transmitował całe wydarzenie.

Szczegółowy program do pobrania - TUTAJ.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31