Wkrótce nowe wytyczne dla fizjoterapeutów

Medexpress

Opublikowano 21 pazdziernika 2019, 08:43

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 21 pazdziernika 2019, 08:43

Spotkanie dotyczyło wymogów sanitarnych dotyczących nowopowstałych praktyk fizjoterapeutycznych oraz kwestia kwalifikowania odpadów wytwarzanych w ramach czynności fizjoterapeutycznych jako odpady medyczne.

Główny inspektor sanitarny wyraził chęć współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów w zakresie przygotowania wytycznych dotyczących warunków prowadzenia przez fizjoterapeutów działalności leczniczej.

Podkreślono, jak bardzo istotne jest stosowanie jednolitej wykładni przepisów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na terenie całego kraju. Wskazano również na konieczność określenia wymogów adekwatnych do danego rodzaju czynności zawodowych fizjoterapeuty, każdorazowo uwzględniając ich indywidualny charakter oraz ewentualny stopień ryzyka, jakie może się wiązać z ich wykonywaniem.

Ustalono, że KIF przygotuje dla GIS listę zagadnień wymagających doprecyzowania oraz przedstawi swoje propozycje interpretacyjne, uwzględniając dobre praktyki dotychczas stosowane w zawodzie oraz interes fizjoterapeutów, a przede wszystkim ich pacjentów. Na podstawie przedstawionych przez KIF kwestii interpretacyjnych, GIS przygotuje oficjalne merytoryczne stanowisko, które będzie jednolicie stosowane przez wszystkie powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz będzie stanowiło wytyczne dla fizjoterapeutów do bezpiecznego wykonywania działalności leczniczej.

Źródło: KIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

gis / fizjoterapeuci / Jarosław Pinkas / KIF
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28