Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

„Edukacja, profilaktyka, diagnostyka – fundamenty bezpieczeństwa zdrowotnego”

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 3 czerwca 2024 08:30

„Edukacja, profilaktyka, diagnostyka – fundamenty bezpieczeństwa zdrowotnego” - Obrazek nagłówka
Już jutro debata Medycznej Racji Stanu i Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, w ramach kampanii „Siła kobiet. Zdrowie kobiety – bezpieczeństwo rodziny”, pod Patronatem Honorowym Wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej.

Celem debaty jest określenie skali przykładowych problemów zdrowotnych Polek, a także skierowanie społecznej uwagi na znaczenie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych.

Według UN Women (agenda ONZ ds. kobiet) osiągnięcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na świecie zajmie blisko 300 lat. W zakresie zdrowia i stylu życia kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z badań profilaktycznych, unikają palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Rzadziej borykają się z problemem nadwagi i otyłości. Rzadziej też niż mężczyźni formułują pozytywne oceny na temat swojego zdrowia, częściej oceniając je negatywnie lub jako „takie sobie”. Wraz z wiekiem powiększa się różnica w ocenach stanu zdrowia na niekorzyść kobiet.

  • Polki zapytane o najważniejsze wartości, którymi kierują się w życiu wymieniają zdrowie (51%), rodzinę (43%) i solidarność (30%). Jednak zdaniem ankietowanych, Polki nie do końca dbają o swoje zdrowie. Aż połowa z nich nie bada się cyklicznie, a tylko 55% twierdzi, że zdrowo się odżywia. [1]
  • Polska zmaga się z rosnącą śmiertelnością z powodu chorób cywilizacyjnych. W ostatniej dekadzie choroby te powodowały średniorocznie 77% zgonów kobiet i 70% zgonów mężczyzn.
  • Według szacunków Eurostatu, w 2018 r. średnia długość życia Polek była o ok. 2 lata krótsza niż wartość dla ogółu mieszkanek UE (83,7 lat). W większości przypadków wyższa umieralność Polek w wieku 25-64 lata wciąż w znaczącym stopniu (w ponad 40%) jest odpowiedzialna za ich przeciętnie krótsze życie w porównaniu z mieszkankami państw Europy Zachodniej. W przypadku kobiet, nadumieralność w Polsce dotyczyła przede wszystkim chorób układu krążenia oraz nowotworów.
  • Nowotwory złośliwe w 2018 r. stanowiły 23,1% zgonów kobiet. Jest to istotny problem zdrowotny przede wszystkim u osób w młodym i średnim wieku (25–64 lat).[2]
  • Zdrowie kobiet powinno być traktowane jako najcenniejsza inwestycja z perspektywy polskiego społeczeństwa. Jest to nie tylko zdrowie jednej osoby, lecz także zabezpieczenie funkcjonowania całej rodziny.

Do udziału w debacie zostali zaproszeni pacjenci, politycy, przedstawiciele środowiska medycznego i dziennikarze.

PROGRAM

Moderator: red. Iwona Schymalla

11.30 – 12.00 Powitanie uczestników
- Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
- Monika Wielichowska, Wicemarszałek Sejmu
- przedstawiciele Medycznej Racji Stanu: dr Michał Sutkowski,
dr Janusz Meder, Anna Jasińska, Grażyna Mierzejewska

12.00 – 12.40 Wstęp do debaty
- przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej*
- Marcin Józefaciuk, Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny
- dr Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
- przedstawiciel NFZ

12.40 – 13.10 Panel I Wyzwania profilaktyki i diagnostyki chorób zakaźnych
- prof. Miłosz Parczewski, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych
- prof. Robert Flisiak, przewodniczący Zespołu ds. zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi przy MZ, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
- prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Samodzielny Szpital Publiczny w Lublinie

- Grzegorz Perzyński, prezes Fundacji Transplantacja LIVERstrong

13.10 – 14.30 Panel II Bariery komunikacyjne w budowaniu naszego bezpieczeństwa zdrowotnego

- prof. Urszula Demkow, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- Karina Szewczyk, Dagmara Korbasińska-Chwedczuk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ
- dr Michał Sutkowski, rzecznik KLRwP
- prof. Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
- prof. Alicja Chybicka, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich
- prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii

- prof. Konrad Rejdak, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
- prof. Ewa Barcz, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum UKSW Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
- dr Anna Czech, FEBU, Klinika Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Elżbieta Żukowska, sekretarz Stowarzyszenia UroConti
- Marzanna Bieńkowska, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
- mec. Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

w BRPO, współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia, współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
- prof. Irena Walecka, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej CMKP
- prof. Zbigniew Żuber, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

14.30 – 14.50 Panel III Zapobiec niesprawności, wykluczeniu społecznemu i stygmatyzacji osób z chorobą otyłościową
- prof. Lucyna Ostrowska, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości
- prof. Mariusz Wyleżoł, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie

14.50 – 15.55 Panel IV Nowoczesne podejście po profilaktyki i diagnostyki chorób nowotworowych

- Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia

- prof. Beata Jagielska, dyrektor NIO PIB
- prof. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej
- dr Andrzej Tysarowski, kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, NIO-PIB
- prof. Jarosław Reguła, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii
- prof. Andrzej Nowakowski, Zakład Profilaktyki Nowotworów, NIO-PIB w Warszawie
- Joanna Parkitna, dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTMiT
- dr Janusz Meder, prezes PUO
- Katarzyna Piekarska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. profilaktyki nowotworowej - RAK STOP
- prof. Barbara Radecka, ordynator Kliniki Onkologii Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego i Uniwersytetu Opolskiego

15.55 – 16.00 Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje
- dr Jakub Gierczyński.

[1] Raport – Polki 2021 – Nowe wartości na nowe czasy. https://www.gedeonrichter.pl/aktualnosci/raport-polki-2021-nowe-wartosci-na-nowe-czasy/

[2] Dokument „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc--strategia-rozwoju-ochrony-zdrowia-na-kolejne-dziewiec-lat

Czas: wtorek 4 czerwca 2024 r.

Miejsce: siedziba PAN (Pałac Staszica), Sala Okrągłego Stołu, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Podobne artykuły

Obraz1
Medyczna Racja Stanu

Odpowiedzialni dla najsłabszych

11 lipca 2024
103801624
Medyczna Racja Stanu

Zapowiedź: „Solidarność w zdrowiu”

28 czerwca 2024
zz_n
8 maja 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.