Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Sejmowa Komisja Zdrowia - psychiatria dzieci i młodzieży - live

MedExpress Team

Klaudia Rudnicka

Opublikowano 14 kwietnia 2023 09:30

Sejmowa Komisja Zdrowia - psychiatria dzieci i młodzieży - live - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu:
1. wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki „Informacji na temat stanu psychiatrii oraz psychologii dziecięcej (z uwzględnieniem funkcjonowania pomocy psychologicznej w placówkach oświatowych), a także działań podjętych przez rząd w celu zmniejszenia liczby zachowań suicydalnych wśród polskich dzieci i młodzieży”,
2. wniosku Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Ministra Zdrowia „Informacji w sprawie stanu psychiatrii dziecięcej w Polsce, w tym dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w latach 2019-2022” – kontynuacja.
3. Rozpatrzenie informacji na temat efektów prac nad listą schorzeń kwalifikujących do otrzymania bezterminowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
– przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Zobacz także