Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Wiosenne Sympozjum Naukowe w Narodowym Instytucie Kardiologii

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 kwietnia 2023 13:35

Wiosenne Sympozjum Naukowe w Narodowym Instytucie Kardiologii - Obrazek nagłówka
XXIX Sympozjum Naukowe Narodowego Instytutu Kardiologii dobiegło końca. Ponad 300 osób wysłuchało wystąpień ekspertów na temat nowych kierunków diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, prezentacji trudnych przypadków klinicznych oraz dyskusji panelowych.

W programie naukowym tegorocznej, wiosennej edycji sympozjum znalazło się aż 7 sesji tematycznych, poświęconych nowoczesnym obszarom kardiologii, takim jak: leczenie zaburzeń rytmu serca, niewydolność serca – od farmakoterapii do transplantologii oraz leczeniu choroby wieńcowej i wad zastawkowych. Nie zabrakło również tematyki poświęconej nowoczesnej diagnostyce obrazowej w kardiologii. Specjaliści z Instytutu podzielili się również doświadczeniami z zakresu robotyki i symulacji medycznych. Wiele miejsca poświęcono również epidemiologii i farmakoterapii chorób układu krążenia, a także elementom genetyki klinicznej. Nowością podczas tegorocznego sympozjum była sesja dotycząca możliwości chirurgii naczyniowej w leczeniu patologii aorty i naczyń obwodowych. Dyskusje uzupełniły liczne case studies ukazujące praktyczną stronę omawianych przypadków klinicznych.

- Organizując to wydarzenie kładliśmy szczególny nacisk na praktyczny wymiar sesji tematycznych oraz na możliwość spotkania z lekarzami, pielęgniarkami i innymi specjalistami współpracującymi z Instytutem. Mam nadzieję, że udział w tym spotkaniu dostarczył uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat najnowszych trendów oraz kierunków rozwoju polskiej kardiologii – powiedział prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

Wykład inauguracyjny, poświęcony odpowiedzi na kluczowe pytania, stawiane przez lekarzy POZ i kardiologów dotyczące pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia wygłosił prof. Tomasz Hryniewiecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.

Jak podkreślił Prof. Tomasz Hryniewiecki w swoim wystąpieniu - Realizacja Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w 2023 r. w polskiej kardiologii. Zaplanowana na całą dekadę kompleksowa strategia kardiologiczna ma szansę zmienić oblicze leczenia chorób sercowo-naczyniowych w Polsce.

Tematem pierwszej sesji sympozjum naukowego Instytutu była prewencja zdarzeń sercowo-naczyniowych. Eksperci dyskutowali o tym, dlaczego Polska wciąż jest krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego oraz w jaki sposób należy zmniejszać to ryzyko.

Druga sesja poświęcona była diagnostyce obrazowej, będącej kluczem do optymalnej opieki nad pacjentem. Omówione zostały możliwości diagnostyczne Narodowego Instytutu Kardiologii. Podkreślono również zalety wynikające ze stosowania nowoczesnych metod obrazowania.

Podczas sesji dotyczącej niewydolności serca i transplantologii, dyskutowano o tym, w jaki sposób należy zoptymalizować diagnostykę i leczenie w tym zakresie. Eksperci z Instytutu podzielili się swoimi doświadczeniami w leczeniu niewydolności serca. Narodowy Instytut Kardiologii jest wiodącą jednostką w Polsce leczącą zaawansowaną niewydolność serca począwszy od leczenia farmakologicznego do leczenia wspomaganiem krążenia (wszystkimi na świecie dostępnymi urządzeniami) oraz transplantacją serca.

Kolejna sesja w całości poświęcona była arytmii. W tej części sympozjum dyskutowano m.in. o nawigacji robotycznej i nowych formach aplikacji energii w ablacji przeznaczyniowej. Narodowy Instytut Kardiologii jest jednym z pierwszych szpitali na świecie oraz pierwszym ośrodkiem w Polsce, który może zaoferować pacjentom korzyści, jakie płyną z zastosowania technologii robotycznej podczas zabiegu ablacji podłoża arytmii serca. Rozmawiano również o przyszłości urządzeń wszczepialnych oraz dylematach w elektroterapii. Wiele miejsca poświęcono farmakoterapii rzadkich chorób arytmogennych oraz nowym metodom leczenia kardiomiopatii przerostowej.

Piąta sesja dotyczyła wad zastawkowych. Omówiono zagadnienia związane z dysfunkcją bioprotezy trójdzielnej oraz infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. Przedstawiony został również trudny problem kliniczny jakim jest bezobjawowe zwężenie zastawki aortalnej. Ponadto, analizowano przypadek pacjenta z niewydolnością serca w przebiegu niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej. Uczestnicy sympozjum poznali również perspektywy związane z nowoczesnym leczeniem niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych serca.

Podczas Sympozjum nie zabrakło również zagadnień związanych z interwencjami sercowo-naczyniowymi i chirurgią naczyniową. W tej części spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się jak poprawić współpracę między lekarzami rodzinnymi a Poradnią Chirurgii Naczyniowej. Zaprezentowane zostały m.in. przypadki leczenia pacjentów z niewydolnością serca i wskazaniami do rewaskularyzacji wieńcowej oraz przypadki pacjentów kwalifikowanych do zabiegu PCI z zastosowaniem urządzenia wspomagającego pracę lewej komory serca (LVAD).

Sympozjum zakończyła sesja poświęcona wadom wrodzonym serca. W tej części spotkania paneliści dyskutowali o sposobach leczenia schorzenia jakim jest ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Eksperci poruszyli także kwestie związane z różnorodnością morfologiczną ubytku a jego znaczeniem klinicznym oraz nadciśnieniem płucnym w wadach przeciekowych.
Tegoroczne Sympozjum Instytutu, odbyło się w formule hybrydowej. Przez okres trwania pandemii COVID-19 było organizowane wyłącznie online. Partnerem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Patronami medialnymi konferencji byli: Medexpress.pl, rynekzdrowia.pl, mZdrowie.pl oraz cowzdrowiu.pl.

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także