Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Wiosenne Sympozjum Naukowe NIKard – zapisy wciąż trwają!

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 12 kwietnia 2023 11:36

Wiosenne Sympozjum Naukowe NIKard – zapisy wciąż trwają! - Obrazek nagłówka
15 kwietnia br. odbędzie się XXIX. Sympozjum Naukowe Narodowego Instytutu Kardiologii. Formuła wydarzenia przewiduje liczne dyskusje panelowe oraz wystąpienia ekspertów na temat nowych kierunków diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Dyskusje uzupełnią liczne case studies ukazujące praktyczną stronę omawianych przypadków klinicznych. Partnerem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Program naukowy tegorocznej wiosennej edycji Sympozjum, które organizowane jest w siedzibie NIKard (ul. Alpejska 42, Warszawa-Anin), zapowiada się niezwykle ciekawie. Obejmuje m.in. nowoczesne obszary kardiologii takie jak: leczenie zaburzeń rytmu serca, niewydolność serca – od farmakoterapii do transplantologii oraz leczenie choroby wieńcowej i wad zastawkowych. Nie zabraknie również tematyki poświęconej współczesnej diagnostyce obrazowej w kardiologii, a specjaliści NIKard podzielą się z uczestnikami doświadczeniem w zakresie robotyki i symulacji medycznych. W programie przewidziano również sesje poświęcone epidemiologii i farmakoterapii chorób układu krążenia, a także elementom genetyki klinicznej. Nowością będzie sesja dotycząca chirurgii i interwencji naczyniowej w leczeniu patologii aorty i naczyń obwodowych. Dyskusje uzupełnią liczne case studies ukazujące praktyczną stronę omawianych przypadków klinicznych.

- Organizując to wydarzenie, kładziemy szczególny nacisk na praktyczny wymiar planowanych sesji tematycznych oraz na możliwość spotkania z lekarzami, pielęgniarkami i innymi specjalistami współpracującymi z Instytutem. Jestem przekonany, że udział w tym spotkaniu dostarczy uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat najnowszych trendów oraz kierunków rozwoju polskiej kardiologii. Serdecznie zapraszam do udziału i zachęcam do wymiany wspólnych doświadczeń – powiedział prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.

Sympozjum rozpocznie wykład inauguracyjny poświęcony odpowiedzi na kluczowe pytania, stawiane przez lekarzy POZ i kardiologów dotyczące pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia (NPChUK) – zadań realizowanych przez NIKard jako Państwowy Instytut Badawczy.

W dalszej części agenda spotkania przewiduje aż 7 sesji tematycznych. Pierwsza z nich dotyczyć będzie prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych (1), podczas której eksperci będą dyskutować o tym, dlaczego Polska jest krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego i w jaki sposób należy zmniejszyć to ryzyko. Tematem przewodnim drugiej sesji będzie obrazowanie (2), będące kluczem do optymalnej opieki nad pacjentem. W tej części omówione zostaną możliwości diagnostyczne ośrodka referencyjnego, jakim jest Narodowy Instytut Kardiologii oraz zalety wynikające ze stosowania nowoczesnych metod obrazowania. Podczas trzeciej sesji eksperci dyskutować będą na temat niewydolności serca i transplantologii (3) – fenotypach, diagnostyce i postępowaniu. Postarają się również odpowiedzieć na pytanie czy klasyczne postępowanie kliniczne w przypadku pacjenta z niewydolnością serca jest wystarczające oraz w jaki sposób należy zoptymalizować diagnostykę i leczenie w tym obszarze.

O nawigacji robotycznej i nowych formach aplikacji energii w ablacji przeznaczyniowej, a także o przyszłości urządzeń wszczepialnych rozmawiać będą eksperci w ramach czwartego bloku w całości poświęconemu arytmii (4). Dużo miejsca zajmie też omówienie „pułapek” tachykardiomiopatii, dylematów w elektroterapii, a także farmakoterapii rzadkich chorób arytmogennych, a także nowych metod leczenia kardiomiopatii przerostowej. Z kolei piąta sesja dotyczyć będzie wad zastawkowych (5). W tym miejscu omówione zostaną zagadnienia związane z dysfunkcją bioprotezy trójdzielnej oraz infekcyjnemu zapaleniu wsierdzia. Omówiony zostanie również trudny problem kliniczny jakim jest bezobjawowe zwężenie zastawki aortalnej.  Ponadto, analizowany będzie przypadek pacjenta z niewydolnością serca w przebiegu niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej. Uczestnicy konferencji poznają też perspektywy związane z nowoczesnym leczeniem niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych serca.

Podczas Sympozjum nie zabraknie również zagadnień związanych z interwencjami sercowo-naczyniowymi i chirurgią naczyniową (6). W tej części uczestnicy dowiedzą się jak poprawić współpracę między lekarzami rodzinnymi a Poradnią Chirurgii Naczyniowej. Zaprezentowane zostaną m.in. przypadki leczenia pacjentów z niewydolnością serca i wskazaniami do rewaskularyzacji wieńcowej oraz przypadki pacjentów kwalifikowanych do zabiegu PCI z zastosowaniem urządzenia wspomagającego pracę lewej komory serca (LVAD).

Spotkanie zakończy sesja dotycząca wad wrodzonych serca (7), w trakcie której paneliści rozmawiać będą o sposobach leczenia schorzenia jakim jest ubytek przegrody międzyprzedsionkowej oraz co należy robić, gdy na zabieg jest już za późno. Eksperci poruszą także kwestie związane z różnorodnością morfologiczną ubytku a jego znaczeniem klinicznym oraz nadciśnieniem płucnego w wadach przeciekowych. To pierwsze Sympozjum NIKard, które odbędzie się w formule hybrydowej. Przez okres trwania pandemii COVID-19 było ono organizowane było wyłącznie w formule online. Partnerem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (8 pkt. eduk. PTK). Patronami medialnymi konferencji są: Medexpress.pl, rynekzdrowia.pl, mZdrowie.pl oraz cowzdrowiu.pl.

Szczegółowy program i rejestracja dla uczestników:

https://www.wiosennesympozjum.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.