Michał Modro:

Z cyklu „prawo w czasach zarazy” - czy stan epidemii oznacza powstanie „stref zero”?

Michał Modro

Opublikowano 20 marca 2020, 08:18

Michał Modro

Opublikowano 20 marca 2020, 08:18

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374):

  • STAN EPIDEMII to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
  • STREFA ZERO to obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli.

​Stan epidemii to sytuacja kiedy już wystąpiła epidemia. Stan zagrożenia poprzedza stan epidemii.

W stanie epidemii można wprowadzać tzw. „STREFY ZERO”.

„STREFA ZERO” i obszar wokół „STREFY ZERO” to obszar, który lokalnie może być poddany ograniczeniom. Dla przykładu jeżeli dzisiaj najwięcej przypadków występuje w jakimś mieście to można wskazane miasto uznać za „STREFĘ ZERO”, a teren wokół miasta poddać określonym ograniczeniom, zakazom i nakazom oraz środkom kontroli. Może się to wiązać dla „STREFY ZERO” z czasowym ograniczeniem określonego sposobu przemieszczania się, np. zakaz wyjazdu i wjazdu do „STREFY ZERO”.

Możliwe ograniczenia w stanie epidemii:

  • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Prezes Rady Ministrów zapowiedział, iż w stanie epidemii nastąpi zwiększenie kar za naruszenie obowiązku kwarantanny z 5000 zł. do 30.000 zł.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / zdrowie / premier / zdrowie publiczne / Główny Inspektor Sanitarny / epidemie / Państwowa Inspekcja Sanitarna / inspekcja sanitarna / Państowowa Inspekcja Sanitarna / Kancelaria Premiera / prezes rady ministrów / COVID-19 / epidemia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31