Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Czy pielęgniarki wracają do wykonywania zawodu? Jest raport NRPiP

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 maja 2019 07:52

Czy pielęgniarki wracają do wykonywania zawodu? Jest raport NRPiP - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images

W związku z monitorowaniem przeszkolenia odbywanego przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do okręgowych rad pielęgniarek i położnych, z prośbą o przekazanie danych dotyczących okresu od 2014 do 2018 w zakresie liczby pielęgniarek i położnych, które uzyskały zaświadczenie o przeszkoleniu i czas trwania ww. przeszkolenia.

Z danych uzyskanych przez NRPiP wynika, że w latach 2014 – 2018 zostało przeszkolonych 1994 pielęgniarek i 304 położnych. Stanowiły znaczny udział – 9,06% pielęgniarek oraz 7,05% położnych, wśród osób wykonujących te zawody, które prawdopodobnie weszły do systemu ochrony zdrowia (biorąc pod uwagę liczbę absolwentów na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo, którzy zgłosili się po raz pierwszy po prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej i podjęli pracę w placówkach ochrony zdrowia).


Analizując dane za lata 2017-2018, należy zwrócić uwagę, iż na przeszkolenie zgłaszały się przede wszystkim pielęgniarki, które nie wykonywały zawodu przez okres powyżej 20 lat i prawdopodobnie nie podjęły pracy w zawodzie po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej i stanowiło to 40,94% ogółu przeszkolonych w badanym okresie.


Z badania przeprowadzonego w latach 2011-2016 wynika, iż najwięcej pielęgniarek, ukończyło przeszkolenie trwające trzy miesiące i stanowiło to 42,02% ogółu przeszkolonych pielęgniarek. (okres przeszkolenia obejmujący trzy miesiące obowiązuje pielęgniarkę w przypadku, gdy okres niewykonywania zawodu wynosił od 5 do 10 lat).


W roku 2015 nastąpił znaczny wzrost liczby przeszkolonych pielęgniarek i położnych i stanowiło to: 28,18% ogółu przeszkolonych pielęgniarek i 22,69% ogółu przeszkolonych położnych. Powyższy wzrost prawdopodobnie był spowodowany wejściem w życie rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzających gwarancję środków finansowych przeznaczonych na realizację podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Wyżej wymienione regulacje prawne miały także prawdopodobnie wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej rozpoczęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, o czym świadczy wzrost liczby absolwentów I stopnia na tych kierunkach w roku 2018, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo wykonywania zawodu.

Źródło: NIPIP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także