Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Dodatki dla ratowników na rok 2019. Jest zarządzenie NFZ!

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 stycznia 2019 12:24

Dodatki dla ratowników na rok 2019. Jest zarządzenie NFZ! - Obrazek nagłówka
Thinkstock / Getty Images
Zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34)
Zarządzenie określa:
1) szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:
a) ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
b) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
c) ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy;
2) wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący postanowienia § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU”;
3) wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1;
4) sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.
Wejście w życie zarządzenia spowoduje wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 88 mln zł. w 2019 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także