Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Koniec pielęgniarstwa ratunkowego? Ostry sprzeciw pielęgniarek

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2020 09:03

Koniec pielęgniarstwa ratunkowego? Ostry sprzeciw pielęgniarek - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego opublikowało stanowisko w związku z planowanymi zmianami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i likwidacją specjalizacji z Pielęgniarstwa Ratunkowego.

24.01.2020 r. odbyło się spotkanie z konsultantami, dotyczące planów zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i polanych.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego opublikowało stanowisko w tej sprawie.
W ocenie PTPR zmiany w kształceniu podyplomowym zmierzające do jego unowocześnienia oraz dopasowania do zmieniających się wymogów funkcjonowania ochrony zdrowia i rynku pracy są konieczne. PTPR odnosi się negatywnie do propozycji likwidacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Funkcjonowanie medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego jest oparte na lekarzach, pielęgniarkach i ratownikach medycznych. Dotychczasowy zakres kompetencji jakie nabywały pielęgniarki w ramach szkolenia specjalizacyjnego, przekładały się na wyjątkową samodzielność specjalistów pielęgniarstwa ratunkowego.
W ocenie PTPR obniżenie rangi zawodu poprzez pozbawienie możliwości kształcenia w tej specjalizacji, spowoduje kolejne odchodzenie najbardziej wykwalifikowanej kadry do bardziej atrakcyjnych i mniej obciążających psychofizycznie obszarów.


Do roku 2019, wg informacji z CKPPiP 2 925 pielęgniarek uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, 10 333 pielęgniarek (wg danych z 2015r.) ukończyło kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego z czego większość kończyła szkolenia dofinansowane z funduszy unijnych. Wskazano również niedobory w liczbie 357 pielęgniarek oraz zapotrzebowanie na specjalizację w skali kraju dla 552 osób.

Jak podkreśla PTPR rozdrobnienie kształcenia podyplomowego na inne moduły nie zapewni najwyższego poziomu kształcenia i nabycia porównywalnych kompetencji jak dedykowana specjalizacja, ponieważ specyfiką pracy pielęgniarek w oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć i ambulansach jest pełne spektrum problemów medycznych i wyzwań, przekraczających kształcenie w poszczególnych specjalizacjach.

Przedstawiona propozycja jest kolejną, w opinii PTPR która deprecjonuje rangę i znaczenie pielęgniarstwa ratunkowego, min. próby i działania eliminujące pielęgniarki z zespołów ratownictwa medycznego, ograniczanie możliwości zatrudniania w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Godnym zauważenia jest fakt, że te działania nie znajdują poparcia i zrozumienia wśród personelu wszystkich grup zawodowych, artykułujących zmęczenie nie tylko ciężkimi warunkami pracy i narastającymi problemami, ale działaniami demotywującymi zaangażowanie w codzienną pracę i rozwój. Na co dzień bowiem tak pielęgniarki jak i ratownicy wraz z lekarzami współpracują, uzupełniają się i wspierają zarówno w ambulansach jak i oddziałach ratunkowych, wykorzystując swoją wiedzę zdobytą w różnych formach kształcenia podyplomowego, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe. Usunięcie specjalizacji w żaden sposób nie wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w newralgicznym zakresie obszaru ratownictwa medycznego, ani żadnym innym w którym występują braki kadrowe.
W zamian PTPR proponuje podjęcie dyskusji nad rozwojem tej specjalności, kierując ją na stopniowe poszerzanie zakresu kompetencji, ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz taką propozycję rozwoju kształcenia podyplomowego, która oprócz adekwatnych zarobków spowoduje wzrost jej atrakcyjności i zmniejszenie presji na przechodzenie do innych — mniej obciążających i bezpieczniejszych obszarów ochrony zdrowia.

Źródło: Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.