Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ: nowy wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”. Czy dotychczasowe dokumenty zachowają ważność?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2022 12:03

MZ: nowy wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”. Czy dotychczasowe dokumenty zachowają ważność? - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”, zwanego dalej „PWZDL”, stanowi realizację upoważnienia ustawowego określonego w art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Projektowane przepisy mają na celu przygotowanie nowego wzoru dokumentu PWZDL.

Wydanie rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej ma na celu określenie nowego wzoru PWZDL w postaci karty poliwęglanowej zabezpieczonej przed przerobieniem, podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną w oparciu o nowoczesne technologie. Podstawę wydania dokumentu będzie stanowiła uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Stąd też w dokumencie zostaną zamieszczone dane dotyczące numeru i daty tej uchwały. W dokumencie PWZDL została także zawarta klauzula, iż jest on jedynym dokumentem, który potwierdza prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wyklucza ona ewentualne wątpliwości w tym zakresie.

Wzór PWZDL, ma określony układ graficzny oraz kolorystykę i parametry, dane spełniające umożliwienie maksymalnego zabezpieczenia dokumentu przed jego podrobieniem i wydawanie jednolicie brzmiącego i wyglądającego dokumentu przez długi okres czasu, pomimo zmieniających się warunków technicznych związanych z drukowaniem dokumentu. Ponadto, PWZDL spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 i 1415) i posiada szereg zabezpieczeń zgodnych z przepisami tej ustawy.

Dokumenty PWZDL wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.