Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ odwołuje Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne w sesji wiosennej dla lekarzy i dentystów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 marca 2021 13:24

MZ odwołuje Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne w sesji wiosennej dla lekarzy i dentystów - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej zamieszczamy jego treść.

" Zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w Państwowych Egzaminach Specjalizacyjnych (PES), minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny.

Z uwagi na trwający stan epidemii, minister zdrowia odwołuje wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których PES nie rozpocznie się do końca bieżącego tygodnia tj. do dnia 19 marca 2021 r. włącznie.

W dziedzinach medycyny, w których egzaminy się rozpoczną do dnia 19 marca 2021 r. lub już trwają, terminy egzaminów ustnych pozostają bez zmian.

Zgodnie z § 27 ust. 5 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, z dniem 17 maja 2021 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy.

Specjalizacyjne w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16r ust. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) lekarz, który zakończył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, albo uzyskał decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 albo 9, zachowuje uprawnienia, o których mowa w art. 16oa ust. 2 pkt 1 i 4 (tj. lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego), w okresie 5 lat od dnia potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego albo od dnia wydania takiej decyzji, co pozwala na kontynuowanie wykonywania zawodu na dotychczasowych zasadach".

Więcej: TU

Źródło: www.gov.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także