Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ: Jest zarządzenie ws. dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 września 2019 08:33

NFZ: Jest zarządzenie ws. dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych - Obrazek nagłówka
Fot. Wojciech Górski
NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego § 2 ust. 11 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34 i 1629).

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem jest realizacją założeń zmierzających do usuwania barier biurokratycznych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. W niniejszym zarządzeniu zmodyfikowano postanowienia dotyczące konieczności przekazywania przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających realizację podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:

a) ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

b) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

c) ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy.

W związku z powyższym, uchylone zostały załączniki 2a - 2c do zarządzenia, określające wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału ww. środków. Z uwagi na fakt, iż niniejsze zarządzenie wynika z konieczności dostosowania treści zarządzenia do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to tym samym projekt przedmiotowego zarządzenia nie został poddany konsultacjom określonym w przepisach art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Przyjęte rozwiązanie nie pociąga za sobą konieczności zmiany Planu Finansowego NFZ.

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także