Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

PES: Dla części lekarzy egzamin ustny to formalność

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 1 lipca 2022 08:45

PES: Dla części lekarzy egzamin ustny to formalność - Obrazek nagłówka
nil

Ustną część PES zdają niemal wszyscy lekarze, którzy część pisemną zdają z oceną co najmniej dobrą - wynika z danych przedstawionych przez Naczelną Izbę Lekarską. - Egzamin ustny w tej grupie lekarzy jest jedynie formalnością i pozostaje bez wpływu na przygotowanie zawodowe tych lekarzy. Stanowi to niezaprzeczalny dowód na sens rezygnacji z części ustnej PES dla tych lekarzy – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w odniesieniu do statystyk zdawalności Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wśród lekarzy, którzy z części pisemnej uzyskali ocenę co najmniej dobrą.
Dane otrzymane od Centrum Egzaminów Medycznych prezes NRL przesłał do ministra zdrowia Adama
Publikujemy treść listu do:

Szanowny Panie Ministrze,
w nawiązaniu do pisma z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia lekarzy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z części pisemnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, z konieczności zdawania części ustnej tego egzaminu, uprzejmie informuję, że Naczelna Rada Lekarska otrzymała z Centrum Egzaminów Medycznych statystyki zdawalności ustnej części egzaminu PES w tej grupie lekarzy.
Statystyki wskazują, że niemal wszyscy lekarze, którzy zdali część pisemną egzaminu PES z oceną co najmniej dobrą zdają następnie egzamin ustny. Stanowi to niezaprzeczalny dowód na sens rezygnacji z części ustnej PES dla tych lekarzy, o co nasze środowisko postuluje, zwracając uwagę na uwarunkowania systemowe.
Z danych uwzględniających egzaminy przeprowadzone w latach 2018-2022 wynika, że np. w tegorocznej sesji wiosennej egzamin ustny zdało 100% osób, które uzyskały ocenę bardzo dobrą z części pisemnej. Po podsumowaniu wyników z 9 sesji egzaminacyjnych, wskazać należy, że spośród 426 osób z oceną bardzo dobrą z części pisemnej tylko 2 osoby nie zdały następnie części ustnej (0,4%). W przypadku osób z oceną dobry plus było to zaledwie 0,7%, a u osób z oceną dobrą 1,3%. Przedstawione dane, w naszej ocenie, jednoznacznie wskazują, że egzamin ustny w tej grupie lekarzy jest jedynie formalnością i pozostaje bez wpływu na przygotowanie zawodowe tych lekarzy.
Ponownie podkreślam kwestię pogłębiania się problemów kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Czas każdego lekarza, jaki mógłby on poświęcić dla pacjentów, nie powinien być przeznaczony na powtarzanie materiału do ustnej części egzaminu. Ponownie zaznaczam również fakt, że zwolnienie z części ustnej PES grona lekarzy mających wynik co najmniej dobry z części pisemnej, w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie jakości kształcenia i wysokość kompetencji lekarza specjalisty. Załączam pismo z Centrum Egzaminów Medycznych ze szczegółowymi danymi.
Zwracam się z uprzejmą prośbę o przeanalizowanie tych danych i wzięcie ich pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozwiązaniach, które mogłyby być odpowiedzią na problemy zgłaszane przez środowisko lekarskie.
Z poważaniem,
Łukasz Jankowski

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także