Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

PPOZ: System refundacji powinien być pilnie zmieniony

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2023 14:47

PPOZ: System refundacji powinien być pilnie zmieniony - Obrazek nagłówka

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia po raz kolejny apelują do ministra zdrowia o modyfikację systemu refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poprzez zdjęcie z lekarzy (i innych osób uprawnionych) obowiązku określania na receptach poziomu odpłatności.– Dobrą okazją do takiej zmiany będzie przygotowywany przez MZ projekt ustawy wprowadzającej darmowe leki dla osób powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia - podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Według lekarzy PPOZ obecny system refundacji nakładający na kadrę medyczną obowiązek określania poziomu odpłatności, zakłóca płynność udzielania świadczeń medycznych.

- Po pierwsze - weryfikacja poziomów opłatności jest czasochłonna, co w sytuacji niedoboru kadry, jednoznacznie przemawia za rezygnacją z tego obowiązku. Skomplikowany system poziomów refundacji sprzyja także pomyłkom – kosztownym tak dla budżetu państwa, jak i dla świadczeniodawców. Dodatkowo system ten powoduje liczne napięcia na linii pacjent - kadra medyczna, co podważa zaufanie do polskiego systemu ochrony zdrowia – uzasadnia Bożena Janicka.

Jedynym wyjściem z trudnej dla wszystkich stron sytuacji jest zmiana systemu refundacji, która wymagałaby w szczególności nowelizacji art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 96a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, art. 48 ust. 7-7b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niektórych innych ustaw dotyczących niebędących lekarzami osób uprawnionych do wystawiania recept oraz stosownych zarządzeń prezesa NFZ.

Lekarze PPOZ w piśmie wystosowanym do MZ zaznaczają, że są w gotowości do uczestniczenia w przygotowaniu stosownych nowelizacji.

inf pras

Zobacz także