Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

PPOZ: System refundacji powinien być pilnie zmieniony

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2023 14:47

PPOZ: System refundacji powinien być pilnie zmieniony - Obrazek nagłówka
Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia po raz kolejny apelują do ministra zdrowia o modyfikację systemu refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poprzez zdjęcie z lekarzy (i innych osób uprawnionych) obowiązku określania na receptach poziomu odpłatności. – Dobrą okazją do takiej zmiany będzie przygotowywany przez MZ projekt ustawy wprowadzającej darmowe leki dla osób powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia - podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Według lekarzy PPOZ obecny system refundacji nakładający na kadrę medyczną obowiązek określania poziomu odpłatności, zakłóca płynność udzielania świadczeń medycznych.

- Po pierwsze - weryfikacja poziomów opłatności jest czasochłonna, co w sytuacji niedoboru kadry, jednoznacznie przemawia za rezygnacją z tego obowiązku. Skomplikowany system poziomów refundacji sprzyja także pomyłkom – kosztownym tak dla budżetu państwa, jak i dla świadczeniodawców. Dodatkowo system ten powoduje liczne napięcia na linii pacjent - kadra medyczna, co podważa zaufanie do polskiego systemu ochrony zdrowia – uzasadnia Bożena Janicka.

Jedynym wyjściem z trudnej dla wszystkich stron sytuacji jest zmiana systemu refundacji, która wymagałaby w szczególności nowelizacji art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 96a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, art. 48 ust. 7-7b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niektórych innych ustaw dotyczących niebędących lekarzami osób uprawnionych do wystawiania recept oraz stosownych zarządzeń prezesa NFZ.

Lekarze PPOZ w piśmie wystosowanym do MZ zaznaczają, że są w gotowości do uczestniczenia w przygotowaniu stosownych nowelizacji.

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także