Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Projekt przepisów w sprawie leczenia uzależnienia od alkoholu. Diagności zgłaszają uwagi

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 15 listopada 2023 15:01

Projekt przepisów w sprawie leczenia uzależnienia od alkoholu. Diagności zgłaszają uwagi - Obrazek nagłówka
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zgłosiła uwagi do przekazanego do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu. Celem projektu jest określenie zakresu działań realizowanych przez podmioty lecznicze podczas sprawowania opieki nad osobami zmagającymi się z uzależnieniem od alkoholu.

„Uzasadniając proponowane zmiany w projekcie, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zwraca uwagę, że spożywanie alkoholu ryzykownie i szkodliwie lub używanie substancji psychoaktywnych nie jest związane jedynie z bieżącymi zaburzeniami oraz oddziaływaniem na środowisko chorego. Jest to również związane z możliwym rozwijaniem się chorób mających bezpośredni związek z przyjmowanymi substancjami. Odpowiednio wczesna diagnostyka, w tym ze szczególnym uwzględnieniem badań z zakresu medycyny laboratoryjnej i odpowiedniego ich dopasowania w konsultacji lekarza z diagnostą laboratoryjnym specjalistą w dziedzinach medycyny laboratoryjnej może przynieść pozytywny efekt, mając na uwadze aspekty zdrowia publicznego oraz kosztochłonność procedur medycznych związanych z późnym zdiagnozowaniem niniejszych chorób”, czytamy w dokumencie sporządzonym przez KIDL.

Poniżej publikujemy listę zgłaszanych przez Izbę poprawek:

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przedstawia następujące propozycje poprawek do przedmiotowego projektu rozporządzenia.

W § 2 należy dodać nowy punkt np. pkt 1a) w brzmieniu:

„…) działania diagnostyczne w zakresie medycyny laboratoryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości diagnostyki chorób związanych ze spożywaniem alkoholu ryzykownie i szkodliwie lub używaniem substancji psychoaktywnych;”.

W § 3 należy dodać powiązany z dodawanym do § 2 nowym punktem przepis w brzmieniu:

„…. Działania diagnostyczne w zakresie medycyny laboratoryjnej, o których mowa w § 2 pkt …, obejmują badania diagnostyczne zlecone przez lekarza po konsultacji z diagnostą laboratoryjnym posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej lub laboratoryjnej toksykologii medycznej, mając na względzie w sposób szczególny diagnostykę chorób związanych ze stosowaniem określonych środków oraz możliwą prewencję chorób poprzez wykonanie szczegółowej diagnostyki.”.

W § 5- 8 należy dodać punkty w brzmieniu:

„…) diagnozowanie i prewencja chorób związanych ze spożywaniem alkoholu ryzykownie i szkodliwie lub używaniem substancji psychoaktywnych;”.

W § 12w ust. 2 dodać nowy punkt np. jako pkt 1a w brzmieniu:

„pkt …) podmiotami leczniczymi zapewniającymi dostęp do świadczeń diagnostycznych w zakresie medycyny laboratoryjnej;”.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także